Yeni Camii

Kısaca: Sultan III. Mehmed tarafından temelleri atılmış, Sultan II. Murad tarafından 1447'de tamamlanmıştır. Yeni Cami'ye, Cami-i Kebir denildiği gibi halk arasında Üçüncü Şerefeli Cami olarak anılmaktadır. En önemli Türk eserleri arasında yer alan Yeni Cami'nin felçli bir Konyalı mimar tarafından yaptırıldığı söylenir. ...devamı ☟

Yeni Camii
Yeni Camii

Sultan III. Mehmed tarafından temelleri atılmış, Sultan II. Murad tarafından 1447'de tamamlanmıştır. Yeni Cami'ye, Cami-i Kebir denildiği gibi halk arasında Üçüncü Şerefeli Cami olarak anılmaktadır. En önemli Türk eserleri arasında yer alan Yeni Cami'nin felçli bir Konyalı mimar tarafından yaptırıldığı söylenir. İstanbul-Eminönü’ndeki Türk-İslam mimarisinin zarif muhteşem mabedi. Caminin bulunduğu yerde daha önceleri Sirkeci’ye doğru uzanan bir Yahudi Mahallesi vardı. Sultan Üçüncü Murad’ın eşi Safiye Sultan burada cami yaptırmak isteyince binaların değeri iki misli ödenerek istimlak edildi. Mimar Sinan’ın talebelerinden Başmimar Davud Ağa, 1597’de caminin yapımına başladı. İnşaatın arsasının denizin hemen yanında ve sonradan doldurulmuş olması sebebiyle temelde çıkan suyu boşalttıran Davud Ağa, büyük kazıklar çaktırıp, başlarını kurşun kuşaklarla birleştirdi. Binanın temel taşlarını bu tabanlara oturtarak caminin zelzele ve dış tesirlere karşı korunmasını temin etti.

Davud Ağanın bir yıl kadar sonra vebadan ölümü üzerine suyolu Nazırı Dalgıç Ahmed Çavuş inşaata devam etti. Safiye Sultan 1605’te ölünce cami, 59 yıl yarım vaziyette kaldı. Sultan Dördüncü Mehmed’in annesi Turhan Sultan hassa mimarı Mustafa Efendiyi camiyi ilk planına uygun şekilde bitirmekle vazifelendirdi. Cami 1663 yılında Rebiülahir ayının beşinci günü Cuma namazında ibadete açıldı. Caminin genel görünüşü fevkalade güzeldir. Göze ağır ve kaba gelen hiçbir tarafı yoktur. Mavi ve yeşil çinilerle ahenkli olarak süslenmiş dört büyük sütun üzerinde oturtulan kubbenin çapı 17,5 m yüksekliği ise 36 metredir. Dış görünüşte ana kubbenin etrafında küçük kubbeler vardır. Beyaz mermerden yapılan minber tek kelimeyle şaheserdir. Caminin her tarafını kaplayan çinilerin şekillerindeki güzellik, pencerelere konan camların rengindeki ahenk, aydınlatmanın verdiği rahatlık bu güzel camiye ayrı bir hava vermektedir. Pencere ve kapıların sedef kakmalı kapaklarında zarif bir işçilik görülür.

Caminin beş kapısı, iç avluya bakan iki köşede üçer şerefeli iki minaresi vardır. Camiye gelen Valide Sultanlar için yapılan kasr, caminin bir parçasıdır. Bu kasrın bütün odaları baştan başa çinilerle süslüdür. “Valide Camii”, “Yeni ValideCamii” adlarıyla da anılan bu muazzam bina, kasr, darülkurra, mektep, türbe, hazire, Sultan Üçüncü Ahmed tarafından yaptırılan kütüphane ve muvakkithane ile bir külliye halindeydi. Bugün Mısır Çarşısı adıyla anılan yapılar da caminin müştemilatındandı.

Cami altı köşeli sütun üzerinde büyük bir kubbe ile bunun iki yanında dördü büyük, dördü küçük 8 kubbeyle örtülüdür. 18 sütun üzerine dayanan 21 kubbeli revakla çevrilidir ve dört minaresi vardır ; biri üç, biri iki, diğer ikisi ise birer şerefelidir (Üç şerefeli minarenin yüksekliği 67,62 metredir).

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Yeni Camii Resimleri

Yeni Cami
11 ay önce

Yeni Cami ya da Valide Sultan Camii, İstanbul'da 1597 yılında Sultan III. Murad'ın eşi Safiye Sultan'ın emriyle temeli atılan ve 1665'te zamanın padişahı...

Yeni Camii, 1597, 1663, Cami, III. Murat, IV. Mehmed, Kubbe, Mimar Davut Ağa, Mimar Mehmed Ağa, Mimar Sinan, Mimarlık
Yeni Valide Camii
11 ay önce

Medyayı oynat Yeni Valide Camii, diğer bilinen adıyla Valide-i Cedid Camii, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde Uncular Caddesi ve Hâkimiyet-i Milliye Caddesi...

Yeni Valide Camii, 1708, 1710, Emetullah Rabia Gülnuş Sultan, III. Ahmet, Minare, Üsküdar, İstanbul
Adana Yeni Camii
11 ay önce

Adana Yeni Camii, Antaki Camii, Adana’da Memlûk mimarisi etkisinde tarihi cami. Camii kitabelerinden birine göre camii, 1724 yılında Abdürrezzak Antaki...

Levent Camii
11 ay önce

Levent Camii ya da Afet Yolal Camii İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yer alan Levent Semtinde Levent Caddesi üzerinde, Levent Mektep Sokağı ile Sümbül Sokağı’nın...

Levent Camii, 1945, 1961, Afet Yola Camii, Beşiktaş, Levent, Beşiktaş, Levent Caddesi, Mimarlık, Taslak, İstanbul
Dolmabahçe Camii
11 ay önce

Dolmabahçe Camii, Sultan Abdülmecit'in annesi Bezmialem Valide Sultan tarafından başlatılıp ölümü üzerine Sultan Abdülmecit tarafından tamamlanan ve tasarımı...

Dolmabahçe Camii, 1855, 19. yüzyıl, 23 Mart, Abdülmecit, Bezmialem Sultan, Dolmabahçe Sarayı, Garabet Amira Balyan, Mimarlık, Taslak
Büyük Mecidiye Camii
11 ay önce

Büyük Mecidiye Camii ya da halk arasında bilinen adı ile Ortaköy Camii, İstanbul Boğaziçi’nde Beşiktaş ilçesinin, Ortaköy semtinde sahilde bulunan Neo...

Eski Valide Camii
11 ay önce

Eski Valide Camii ve Külliyesi (müftülük kayıtlarına göre Atik Valide Camii) İstanbul'un Üsküdar ilçesinin hakim konumu Toptaşı sırtına II. Selim'in eşi...

Eski Valide Camii, 1583, Cami, Hamam, II. Selim, III. Murat, Kervansaray, Medrese, Mihrab, Nurbanu Sultan, Taslak
Nusretiye Camii
11 ay önce

Nusretiye Camii, İstanbul'un Tophane semtinde bulunan 19. yüzyılda inşa edilmiş selatin camidir. Halk arasında daha çok “Tophane Camii” olarak anılır....

Nusretiye Camii, II. Mahmut, Mimarlık, Taslak, Tophane, İstanbul