Yeni Klasikçilik (Müzik)

klasikçilik

Barok sanatı

Sanat çağı ve tarzı. Portekizce düzensiz inci anlamına gelen «barroco» sözcüğünden. Barok sözcüğü, birbirinden ayrı iki şeyi tanımlar: bir yandan, sanat tarihinde, Rönesans ile klasikçilik arasında kalan bir dönemi; öte yandan bütün çağlarda verilmiş b...

Clemens Holzmeister

Clemens Holzmeister tarafından tasarlanmış TBMM Binası anıtsal klasikçilik ile modern mimarlık anlayışının birarada uygulandığı bir yapıdır.

Sahne Tozu Tiyatrosu

Sahne Tozu Tiyatrosu Haldun

Egzotik Opsiyonlar

XVII. yy.ın edebiyat ve sanat öğretisidir. Bir eser için «klasik» sözcüğünün kullanıldığını, birisinden söz ederken «çok klasik giyiniyor» denildiğini duymuşsunuzdur. Aynı sözcük böylesine değişik şeyler için nasıl kullanılabilir'Çünkü klasikçilik geniş a...

barok dönemi

Heinkel He 112

Alison Carroll

Alison Carroll, Tomb Raider Underworld için seçilen Model.

gayzer

Kaynaç (veya gayzer), düzenli veya düzensiz aralıklarla, suları yukarı doğru fışkırarak patlama yapan bir sıcak su kaynağı. Gayzer sözcüğü İzlanda'daki bir kaynaç olan Gjósa'nın adından türemiştir.

Seni Beni