Yeni Lisan Hareketi

Kısaca: Yeni Lisan Hareketi, Genç Kalemler`in hayata geçirdiği, dilde sadeleşme hareketi. ...devamı ☟

Yeni Lisan Hareketi, Genç Kalemler`in hayata geçirdiği, dilde sadeleşme hareketi.

Dilde sadeleşme, Türkçe`den yabancı kelimelerin çıkartılması, yazı diliyle konuşma dili arasındaki ayrımın ortadan kaldırılması ve yeni sözcükler türetmek ve fakat Türkçenin lehçelerinden sözcük almamak gibi kriterleri içeriyordu. Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp ve Ali Canip Yöntem bu hareketin ilk temsilcileridir. Hatta, Yeni Lisan Hareketinin manifestosu olarak kabul edilen ilk makale, Ömer Seyfettin tarafından kaleme alınmış ve Genç Kalemler`de yayımlanmıştır.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Genç Kalemler
8 ay önce

Nisan 1911 tarihli ilk sayısında başlatılan "Yeni Lisan" adlı dil hareketiyle tanınır. Yeni Lisan hareketinin manifestosu olarak kabul edilen ilk makale...

Genç Kalemler, 1910, 1912, Ali Canip, Ali Canip Yöntem, Balkan Savaşı, Hüsün ve Şiir, Milli Edebiyat, Milliyetçi, Osmanlı Devleti, Rasim Haşmet
Millî Edebiyat
3 yıl önce

Seyfettin ve Ziya Gökalp'in Genç Kalemler dergisinde savundukları Yeni Lisan Hareketi ile başlatılır. Dilde sadeleşme, şiirde aruzun yerine hece vezni...

Lisa Simpson
7 ay önce

çağırılmıştı fakat bunun yerine bir dizi yeni karakter oluşturmaya karar verdi. Karaktere kız kardeşi Lisa Groening'in adını verdi. The Tracey Ullman...

Lisa Simpson, The Simpsons, Apu Nahasapeemapetilon, Bart Simpson, Dünya, Figüran Bob, Herb Powell, Homer Simpson, Joe Quimby, Maggie Simpson, Marge Simpson
Lisa Lopes
7 ay önce

Lisa Nicole Lopes (27 Mayıs 1971 - 25 Nisan 2002), TLC adlı Amerikalı müzik grubunun bir üyesiydi. Lisa Lopes; bu grupta Left Eye olarak da tanınırdı...

Gençlik (dergi)
7 ay önce

sayı çıkmıştır. "Genç Kalemler" dergisi ile paralel bir yayın sürdürmüş, Genç Kalemler'in başlattığı Yeni Lisan hareketinin İzmir'deki sözcüsü olmuştur....

Gençlik (dergi), Genç Kalemler, Rasim Haşmet, Yeni Lisan
Ali Canip Yöntem
8 ay önce

edebiyat hareketlerine katılarak bu gelişmelerin de tanığı olmuş bir edebiyat adamıdır. Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp ile birlikte Yeni Lisan hareketinin kurulmasına...

Ali Canip Yöntem, 1887, Demokrat Parti, Kabataş Erkek Lisesi, Selanik, TBMM, Türk Tarih Kurumu, İstanbul, Geçtiğim Yol, Milli Edebiyat Meselesi, Cenap Beyle Münakaşalarım
Yeni Felsefe Mecmuası
4 yıl önce

yayın sürdürmüştür. Türkçü hareketin ilk yayın organlarından biri olan "Yeni Felsefe Mecmuası", "Yeni Hayat"ı ve "Yeni Lisan"ı savunmuştur. Şenel, Cahid...

Yeni Felsefe Mecmuası, Genç Kalemler, Rasim Haşmet, Suphi Ethem, Ziya Gökalp, İttihat ve Terakki Cemiyeti, Alfred Fouillí©e
Elmas Şahin
7 ay önce

127-137, ISSN No: 2241-8385, June 2014 Turanlı’nın Defteri'nde Yeni Lisan Hareketi ve Türklük Mefkûresi, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim...