Yeni Türk Lirası

Türk Lirasından 6 sıfır atıldıktan sonraki geçiş dönemindeki (3 yıl) para biriminin adı. 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni para biriminin ismi “Yeni Türk Lirası” (YTL) olarak değişecektir.Yeni Türk Lirası’nın alt birimi ise “Yeni Kuruş”tur (YKr).

Türk Lirasından 6 sıfır atıldıktan sonraki geçiş dönemindeki (3 yıl) para biriminin adı. 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni para biriminin ismi “Yeni Türk Lirası” (YTL) olarak değişecektir.

Yeni Türk Lirası’nın alt birimi ise “Yeni Kuruş”tur (YKr).

Bir Yeni Türk Lirası yüz Yeni Kuruşa eşit olacaktır. (1YTL= 100 YKr)

2) Yeni para biriminin ismi neden “Yeni Türk Lirası” olarak belirlenmiştir?

Yeni para birimi ismi belirlenirken; geleneksel olarak kullanılan, Cumhuriyet döneminin yegane para birimi olan ve uluslararası piyasalarda da ülkemiz ile özdeşleşmiş olan “Lira” ibaresi aynen muhafaza edilmiştir.

Parasından sıfır atan diğer ülke uygulamalarında da genellikle ulusal para birimlerinin başına “Yeni” ibaresinin getirildiği görülmektedir.

Diğer taraftan, hiper-enflasyon nedeniyle parasından birçok kere sıfır atmak zorunda kalan ülkelerde ise, yeni para birimlerine geçilirken para birimleri arasında karışıklığa neden olmamak için farklı isimlerin kullanıldığı da bilinmektedir.

Ancak, ülkemizde ekonomik istikrarın devamlılığı ile birlikte uzun dönemde paramızdan tekrar sıfır atılması gerekmeyeceğinden, para birimimizin başına “Yeni” ibaresinin konulması mümkün olup, farklı bir ismin kullanılmasına ihtiyaç duyulmamıştır.

3) Türk Lirasından neden sıfır atılıyor? Türkiye'de 1970’lerde başlayan yüksek enflasyon, bazı ekonomik değerlerin milyarlarla, trilyonlarla ve hatta katrilyonlarla ifade edilmesine neden olmuştur. Bu süreçte ekonominin nakit ihtiyacı ise 1981 yılından bu yana ortalama her 2 yılda bir defa tedavüle çıkarılan üst değerde yeni banknotlarla karşılanmıştır.

Bugün, dünyadaki en büyük kupürlü banknot (20.000.000) sadece ülkemizde kullanılmaktadır.

Bu durum paranın itibarını da olumsuz yönde etkilemektedir.

Diğer taraftan, bol sıfırlı rakamlar başta kasa işlemlerinde olmak üzere, muhasebe ve istatistik kayıtlarında, bilgi işlem programlarında ve ödeme sistemlerinde, fiyat etiketlemelerinden, benzin pompaları ve taksimetrelere kadar günlük hayatın birçok alanında da sorunlar yaratmaktadır.

Bu nedenle, paramızdan 6 sıfır atılması hem psikolojik hem teknik bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır.

Linkler

YTL resimleri - http://www.tcmb.gov.tr/ytlkampanya/banknotes/banknotes.htm

Görüşler

  • misafir Avatar
    misafir - 4 yıl önce
    TL nin yıkılan itibarını geri getiren yeni para.

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Yeni Türk Lirası
Yeni Türk Lirası