Yeni Taş Çağı

Tarih öncesi devirlerin ikincisi. Tarih öncesi devirlerinde insanlar yarı vahşi halde yaşayarak, bir taraftan iklim şartları, bir taraftan da yırtıcı hayvanlarla uğraşmak zorunda kalmışlardır. Böyle bir zorunluk sonucu toplulukları...

Yeni Taş Çağı

Yeni Taş Çağı ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Cilalı Taş Devri

Yanıtlar