Yer Altı Suyu Seviyesi

Kısaca: Yeraltısuyu seviyesi veya yeraltısu tablası iki zon arasında atmosfer basıncı ile su basıncının eşit olduğu yüzeye denilmektedir. Yeryüzündeki su boşluklardan yeraltına doğru süzülerek öncelikle vadoz zon adı verilen bölgeye ulaşır. Vadoz zon (doymamış zon) gözenekleri sıvı fazdaki su ve gaz tarafından doldurulmuş olan yeraltı birimidir. ...devamı ☟

}

Yeraltısuyu seviyesi veya yeraltısu tablası iki zon arasında atmosfer basıncı ile su basıncının eşit olduğu yüzeye denilmektedir.

Yeryüzündeki su boşluklardan yeraltına doğru süzülerek öncelikle vadoz zon adı verilen bölgeye ulaşır. Vadoz zon (doymamış zon) gözenekleri sıvı fazdaki su ve gaz tarafından doldurulmuş olan yeraltı birimidir. Vadoz zonun altında gözenekleri tamamen yeraltı suyu ile doldurulmuş olan doygunluk zonu bulunmaktadır.

Vadoz zonda atmosfer basıncı suyun basıncından azdır. Doygunluk zonunda ise yeraltısuyunun basıncı atmosfer basıncından fazladır.

Yeraltı suyu seviye değişimi ve buna etki eden faktörler

Gözenekleri yeraltı suyu ile doldurulmuş olan ve bu suyun hareketine imkan veren jeolojik formasyonlara akifer denilmektedir. Akiferler iki grupta incelenmektedir. Üst yüzeyini su tablasının oluşturduğu ve tabanı geçirimsiz bir zonla sınırlandırılmış olan akiferlere serbest akifer adı verilmektedir. Tabanı ve tavanı geçirimsiz tabakalarca sınırlandırılmış olan akiferlere basınçlı akifer denilmektedir.

Akiferdeki gözenekler tamamen suya doygun olduğu için katı taneler arasınaki boşluk hacmi, akiferin su içeriğine eşittir. Dolayısıyla su tablasını serbest akiferin su içeriği belirlemektedir.

Serbest bir akiferin su içeriğini o akifere katkı sağlayan beslenme ve buna etki eden faktörler ile bu akiferden su kaybına neden olan boşalma ve buna etki eden faktörler belirlemektedir.

Beslenmeye etki eden faktörler  • ``Yağışların ardından vadoz zonun bünyesine katılarak aşağı doğru sızan sular``: Yağış ile yeryüzüne düşen suyun bir kısma buharlaşma ve terleme ile atmosfere dönerken bir kısmı da süzülerek yerin derinliklerine doğru ilerlemektedir.
  • ``Akarsu ve göllerden yeraltına süzülen sular``: Akarsuyun veya gölün yüzeyi su tablasından daha yüksek bir konumda ve akarsu ile su akifer arasındaki birimler geçirimli ise akarsu veya göl besleyici konumdadır.
  • ``Sulama ve kanallardan süzülen sular``: Sulama ve arklardan süzülen sular yeraltı su tablasının yükselmesine neden olmaktadırlar.
  • ``Derinlerden faylar boyunca yükselerek yüzeye yakınlaşan sular``: Derin (fosil) sular, rejenere sular ve jüvenil sular faylar boyunca yükselerek akiferi besleyebilmektedirler.


Akiferden su kaybına etki eden faktörler  • ``Bitki kökleriyle kapiler zonun kesişmesi durumu: Su tablasının üzerinde su molekülleri kapiler kuvvetlerin etkisiyle kılcal gözenekler boyunca yükselmektedirler. Bitki kökleri ile bu kapiler zonun birleşmesi halinde bitkiler yeraltı suyunu kullanmaya başlarlar. Bazı çöl bitkilerinin kökleri yerin 10 m derinine kadar inebilmektedirler.
  • ``Kapiler zonun yeryüzüne kadar uzanması durumu``: Su tablasının yüzeye yakın olduğu bölgelerde kapiler zon yeryüzeyine kadar yükselebilmektedir. Bu durumda kapiler zondan doğrudan terleme ile su kaybı yaşanmaktadır.
  • ``Su tablasının yeryüzü ile kesişmesi durumu``: Su tablası çeşitli durumlarda yeryüzüne çıkabilmektedir. Bu durumlar,
-Bataklıklarda su tablası yüzeylemiştir ve buharlaşma ile su yüzey sularına ve meteorik sulara katılmaktadır.
-Yeraltı su tablasının bir akarsudan daha yüksek irtifaya sahip olması durumunda yeraltı su tablası akarsuyu beslemektedir.
-Hidrostatik basıncın atmosfer basıncından yüksek olduğu nokta topoğrafik yüzeyin üzerinde kalıyorsa su belirli bir debiyle yüzeye çıkar.
  • ``Su Kuyuları``: Su kuyularında çekilen su nedeniyle su seviyesinde düşüm konisi adı verilen bir alçalma meydana gelmektedir.
  • ``Geçirimsiz temelin çukurlaşması``: Geçirimsiz temelin çukurlaşması nedeniyle yeraltı su seviyesinde değişme olabilir.
  • ``Dip Kaçakları``: Dip kaçakları yeraltısuyu seviyesinin düşmesine neden olabilmektedir.


Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Deniz seviyesi
2 hafta önce

seviyesi, atmosfer ile deniz yüzeyinin birleştiği yükseklik. Deniz seviyesi, Dünya'nın bir veya daha fazla su kütlesinin ortalama yüzey seviyesidir....

Ortalama Deniz Seviyesi (ODS), Atmosfer, Basınç, Küresel ısınma, Deniz seviyesi yükselmesi, Hesaplama, Milibar
Yeraltı
3 hafta önce

Yeraltı ekonomisi Yeraltı kaynakları Yeraltı Kafilesi Yeraltı suyu Yeraltı suyu seviyesi Yeraltı şehri Yeraltından Notlar Yeraltı Örgütü, Politik amaçla...

Yeraltı, Cehenneme iniş, Hades, Sembol, Tradisyon, Trans, Vitriol, Şamanizm
Artezyen
3 hafta önce

Artezyen terimi, su seviyesi başlangıçta karşılaşılanın üstünde olan kuyulardaki yer altı suyunun yükseldiği durumlar için kullanılır. Artezyen sözcüğü...

Su
3 hafta önce

birleşerek suyu söndürücü etki yapan hale gelir. H2O saf suyu ve bileşiğini temsil eder, saf suya tabii en yakın örnek yağmur suyudur. Saf su canlılar için...

Su, Alman, Amonyak, Ağaç, Bakır, Basınç, Bilinç, Birleşmiş Milletler, Buhar, Bulut, Buz, Nehir, Dere, Göl, Yağmur, Gölet
Ural Nehri
3 hafta önce

işleri yetkilileri yer altı suyu kaynaklarının nehre aktarmakta kullanılabileceğini söylemektedirler, zira nehirde su seviyesi düşük ve suyu kirli olduğu bilinmektedir...

Ural, Hazar Denizi, Kazakistan, Rusya, Atyrau, Ural Dağları
Tuz Gölü
3 hafta önce

gölleri en yüksek seviyesi ile Namtso ve en düşük yer seviyesi ile Lut Gölü dir. Burası ayrıca dünyada deniz seviyesinden en düşük yerdir. 8nci yüzyıldan...

Tuz Gölü, 1994, Aksaray, Ankara, Konya, Lut Gölü, Nisan, Peçenek Çayı, Türkiye, İç Anadolu Bölgesi, Şereflikoçhisar
Dünya Su Konseyi
3 yıl önce

kararların alınması da dahil olmak üzere, su varlığının korunması, geliştirilmesi, planlamaları, su seviyesi kullanımı yönetimi için, kritik yaşam kaynaklarının...

Burdur Gölü
3 hafta önce

tarihinde yapılan olup ilk ölçümde göl su seviyesi 851,32 metre iken 2015 yılında 841,82 metredir. 1970 yılında göl su seviyesi 857,62 metre ile en yüksek seviyesine...

Burdur Gölü, Burdur, Göl, Isparta, Salda Gölü, Yarışlı Gölü, Göller bölgesi