Yer Kabuğu

Yer kabuğu, taş küre veya litosfer, Yerküre'nin en dış kısmında bulunan yapıdır.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Yer Kabuğu ilgili konular

 • Manto

  Manto Litosfer ile çekirdek arasında yer alan sıcak ve plastik bir kattır. Kalınlığı 2860 km'ye yakındır. Ultrabazik veya Ultramafik kayaçl
 • Ada

  Ada, çevresi bütünüyle sularla çevrili kara parçasına verilen addır. Yeryüzündeki adaların bütünü on milyon kilometrekarelik bir yer kap
 • Okyanus

  Kıtalar arasındaki büyük çukurlarda kalan geniş ve derin su kütlelerine okyanus denir. Okyanus kelimesi Yunanca "nehir" anlamına gelen "Okeano
 • Yerküre

  Yerküre Geosfer olarakta bilinir. 6371 km yarıçapında olan yerküre, içice birtakım geosferlerden meydana gelmektedir. Fiziksel ve kimyasal öze
 • Yerkabuğu

  Yerkabuğu, taşküre veya litosfer, yerkürenin en dış kısmında bulunan yapıdır. Karalarda daha kalın (35-40 km), Tibet Platosunda ise 70 km,
 • Levha hareketleri

  Levha hareketleri veya Levha Tektoniği olarakta bilinir, en geniş anlamıyla litosferin yapısını ve bu yapıyı doğuran evrimi araştıran jeolo
 • Yerçekirdek

  Yerçekirdek dünyamızın en iç kısmını oluşturur. En kalın geosferdir. Mantodan Wiechert - Gutenberg kesintisiyle ayrılır.
 • Wiechert-Gutenberg süreksizliği

  Wiechert-Gutenberg süreksizliği - C: Lehman Süreksizliği
 • Lehmann süreksizliği

  Lehman süreksizliği vardır.
 • Kıta Kayması Teorisi

  Kıta Kayması Teorisi, 1912'de Alman meteorolog Alfred Wegener tarafından ortaya atılmış olan ve kıtaların hareket halinde olduğunu ve bugünk
Yer Kabuğu
yer kabuğu