yer kabuğu

Yer kabuğu, taş küre veya litosfer, Yerküre'nin en dış kısmında bulunan yapıdır.

Yer kabuğu

Yer kabuğu ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Yerkabuğu

yer kabuğu

Dünyanın dışını çepeçevre kaplayan, üzerinde karalar ve denizlerin bulunduğu bölüm, yeryüzü.

İlgili konuları ara

Yanıtlar