Yer merkezli yörünge ve ya Dünya merkezli yörünge (''Geocentric orbit''), Dünya merkezli yörüngelerdir. Örnek olarak Ay ve yapay uydular verilebilir. Şu an için yaklaşık olarak 2,465 Dünya merkezli yapay uydu bulunmaktadır. Astronomide bir cismin yörüngesinin Yer etrafında olduğunu ifade eder.

Yer merkezli yörünge

Yer merkezli yörünge ve ya Dünya merkezli yörünge (Geocentric orbit), Dünya merkezli yörüngelerdir. Örnek olarak Ay ve yapay uydular verilebilir. Şu an için yaklaşık olarak 2,465 Dünya merkezli yapay uydu bulunmaktadır. Astronomide bir cismin yörüngesinin Yer etrafında olduğunu ifade eder. İrtifası 160–2,000 km (100–1,240 mil) arasında değişen yer merkezli yörüngeler Alçak Dünya yörüngesidir. 2,000 km (1,240 mil) irtifadan başlayarak yer eşzamanlı yörüngenin hemen altına, 35,786 km (22,240 mil) yüksekliğe, kadar çıkan Yer merkezli yörüngeler Orta Dünya yörüngesidir. Üzerinde yer alan cismin dönüş hızının, Dünya’nın kendi ekseni civarındaki dönüş hızıyla aynı olduğu Dünya merkezli yörünge Yer eşzamanlı yörüngedir. Yer eşzamanlı yörünge'den daha yüksek irtifaya sahip (35,786 km /22,240 mil üzeri) yörüngeler ise Yüksek Dünya yörüngesidir. == Yer eşzamanlı yörünge == Dünya civarında dönen 35,786 km (22,240 miles) irtifaya sahip yaklaşık dairesel yörüngelerdir. == Yer istasyonel yörünge == Eğikliği sıfır olan dairesel Yer eşzamanlı yörüngelerdir. Bu yörüngede yer alan bir cisim, yerdeki sabit bir gözlemciye gökyüzündeki sabit bir nokta şeklinde görülecektir. == Ayrıca bakınız == *Yörüngeler listesi *Galaksi merkezli yörünge *Güneş merkezli yörünge *Mars merkezli yörünge *Ay yörüngesi *

Dış bağlantılar

*http://www.freemars.org/jeff/speed/index.htm *http://www.tech-faq.com/medium-earth-orbit.shtml *http://www.hq.nasa.gov/office/pao/History/conghand/traject.htm *http://www.space.com/scienceastronomy/solarsystem/second_moon_991029.html *http://www.astro.uwo.ca/~wiegert/3753/3753.html *http://www.astro.uwo.ca/~wiegert/AA29/AA29.html

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar