Yerel Ağ yüksek hızda veri transferi özelliğine sahip server PC printer gibi birimlerden oluşan bir ağ türüdür. Bu ağda kullanıcı PC‘ler yazıcılar ve ortak PC'ler arasında

Yerel alan ağı

Yerel alan ağı, yüksek hızda veri transferi özelliğine sahip server bilgisayar, yazıcı (printer) gibi birimlerden oluşan bir ağ türüdür. Bu ağda kullanıcı; bilgisayarlar yazıcılar ve ortak bilgisayarlar arasında bilgi alışverişi veri iletimi elektronik posta alımı ve gönderimi gibi çok sayıda fonksiyon gerçekleştirilmiş olur. Yine bu ağlar "server" adı verilen yönetici bilgisayarlarla yönetilir ve izlenirler.

Aşağıda basit bir yerel ağ yapısını oluşturan birimler tanıtılmıştır;
  • Server: Ağı yöneten ve izleyen birimdir.
  • PC: Kullanıcılar tarafından üzerinde işlem yapılan birimdir.
  • Printer: Kullanıcı PC leri tarafından yönetilen birimdir.


Yerel ağ bağlantısı içinde yeralan birimler ağ içerisinde IP adı verien bir kimlik ile aktif olabilir ve sistemin bir parçası olma özelliğini kazanırlar.

  • Açık Komut:1
  • Kapalı Komut:0


Access Methods (Erişim Metodları)

Erişim metodu, ağda bulunan bilgisayarların iletişim ortamını nasıl paylaşacağını yöneten kurallar kümesidir. 3 önemli erişim metodu vardır.

Contention: Contention-based sistemlerde, ağdaki bilgisayarlar iletişim ortamını kullanmak için sürekli bir yarış içerisindedir ve her zaman veri gönderebilirler. CSMA(Carrier Sense, Multiple Access/Collision Detection): Bu teknikte paket gönderilmeden önce kablo kontrol edilir. Diğer bir iletişimin oluşturduğu trafik yoksa iletişime izin verilir. İki bilgisayarın birden kabloyu kullanmaya çalışması collision yani çatışma olarak adlandırılır ve böyle bir durumda ikisinin de trafiği kaybolur.

Ağ Topolojileri

En yaygın olan ve en çok kullanılan topolojiler BUS, Ring, Star ve Mesh topolojileridir.

BUS Topolojisi

Bus topolojisinde ağdaki tüm bilgisayarlar paylaşılan bir kabloya(bazen omurga olarak da adlandırılır) bağlıdır. Ethernet buna iyi bir örnektir.

Ring Topolojisi

Ring topolojisinde bilgisayarlar birbirlerine dairesel bir şekilde bağlanır.Her bir bilgisayar komşusu olan diğer bilgisayara bağlıdır ve veri daire etrafında sadece bir yönde dolaşabilir.

Star Topolojisi

Star topolojisinde tüm cihazlar merkezi bir huba bağlıdır. Hub ağdaki bir bilgisayardan sinyali alır ve gitmesi gereken bilgisayara gönderir.Network Architectures (Ağ Mimarileri) ya da LAN Teknolojileri

Ethernet: Ethernet ve türevleri olan Fast Ethernet, Gigabit Ethernet CSMA/CD(Carrier Sense, Multiple Access/Collision Detection) erişim metodunu esas almış çok popüler bir ağ mimarisidir.Günümüzde 10Mbps,100Mbps,1000Mbps hızlarında çalışan türevleri geliştirilmiştir. Ethernet teknolojisine dayalı ürünler desteklediği kablo türüne göre sınıflanırlar.

  • C10BASE2 : İnce(thin) koaksiyel kablo
  • 10BASE5 : Kalın(thick) koaksiyel kablo
  • 10BASE-T: UTP(Unshielded twisted-pair), STP(Shielded twisted-pair)
  • 10BASE-F: Fiber Optik Kablo


Aşağıdaki şekillerde koaksiyel kablo ve UTP kablo uygulamaları görülmektedir. Koaksiyel kablo uygulaması düşük hızlarda kaldığı için günümüzde pek tercih edilmemektedir.

Token Ring

Jetonlu halkada düğümler birbirine halka biçiminde bağlandığından her düğüm fiziksel olarak komşu iki düğüme bağlıdır.Jetonlu halka ağının kurulması için MAU ya da MSAU(MultiStation Access Unit) olarak adlandırılan ve üzerinde uç sistemlerin bağlanması için birden çok Token Ring potru bulunan cihazlar kullanılır.MAU cihazlarına bağlanacak bilgisayarlar üzerinde 4,16 veya 100 Mbps hızında Token Ring NIC’ler olmalıdır.Bunlar adaptör kablolarla MAU cihazlarına bağlanırlar.

Jetonlu halkada, biri veri aktarımı, diğeri jeton aktarımı için iki tür çerçeve kullanılır.Veri çerçevesi, bir düğümden diğerine bilgi aktarılan çerçevedir; Jeton çerçevesi ise halkaya veri çerçevesi çıkarmak isteyen düğüme o hakkı vermeyi sağlayan özel bir kısa çerçevedir.

Token Ring mimarisi daha çok endüstriyel uygulamalarda kullanılır.Bunun en önemli nedeni, çatışma olmaması ve bir düğümün yolu belli bir zaman dilimi içerisinde ele geçirme garantisinin olmasıdır.

  • ATM ağlar için UNI(User-to-Network Interface) ve NNI(Network-to-Network Interface) olarak adlandırılan iki çeşit bağlantı arayüzü tanımlanmıştır.UNI *ATM portu olan cihazın ATM ağa bağlanması için kullanılırken, NNI ise ATM bulutu oluşturan anahtar cihazların birbirlerine bağlanması için kullanılır.


ATM ağda hücre aktarımı için, önceden ilgili iki düğüm arasında sanal bir devre kurulmuş olmalıdır. Sanal devrelerin oluşturulmasında biri SVC(Switched Virtual Circuit), diğeri PVC(Permanent Virtual Circuit) olarak adlandırılan iki farklı yöntem vardır. SVC anahtarlamalı, PVC kalıcı sanal devre ortamı sağlar. SVC yöntem olarak dial-up bağlantıyı andırırken, PVC kiralık hat uygulamasını andırır.

ATM tabanlı bir ağ, Ethernet, Jetonlu halka,FDDI gibi diğer ağ teknolojileriyle bütünleştirilebilir.Bu amaçla kısaca LANE diye adlandırılan LAN emülasyonu kullanılır.

İlgili konuları ara

Yanıtlar