Yerel Seçim

Kısaca: Türkiye`de ...devamı ☟

Türkiye`de

Yerel yönetimlerin kamu hizmetlerinin vatandaşa en yakın biçimde sağlanması ve idarede etkinlik ve verimliliğin sağlanmasında merkezi bir konuma sahiplerdir. Yerel demokrasinin gelişmesinde yerel yönetimlerin seçilmeleri büyük önem arzetmektedir. Türkiye`de Anayasanın 67. maddesi yerel yönetimlerinin karar oganlarının seçimle işbaşına geldiklerini belitmektedir, 127. maddenin ilk fıkrası ise seçimlerin ve halkoylamalarının serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy açık sayım ve döküm esaslarına göre yargı gözetim ve denetimi altında yapılması gereğini öngörmektedir.

Avrupa`da

Avrupa Konseyi`ne bağlı olan Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartnamesi (ya da Mahalli İdareler Avrupa Antlaşması), yerel yönetimlerin haklarının ölçülmesi ve korunması amacıyla Avrupa çapında ortak hükümler getirmektedir. Antlaşma, yerel yönetimlerin siyasal, yönetsel ve mali özerkliklerinin korunmasını amaçlayarak tarafların ortak hükümlere uymalarını taahhüt altına almaktadır. Antlaşmanın uygulanmasını izlemek için Kongre iki ana faaliyet yürütmektedir: yerel ve bölgesel seçim gözlemi ve izlemesi. Kongre düzenli olarak üye ve aday ülkelerde yerel ve bölgesel seçim gözlem misyonları düzenlemektedir, bu misyonlar söz konusu ülkelerdeki yerel ve bölgesel demokrasi durumunun ve gelişiminin izlenmesini sağlamaktadır. Seçim gözlem misyonları çerçevesinde, Kongre gözlem raporları hazırlar.

Yerel ve bölgesel seçim gözlemi

Uluslararası seçim gözlem kuruluşlarının çoğunluğu başkanlık ve parlamenter seçimlerin izlenmesinde yetkiye sahiptirler. Venedik Komisyonu`nun katkısıyla Avrupa Konseyi kongresine özellikle yerel ve bölgesel seçimleri gözleme yetkisi verilmiştir, bu anlamda Kongre benzersiz bir kuruluştur. 1990`dan bu yana 50`den fazla seçim süreci Kongre`nin seçim gözlem misyonu konusu olmuştur. Kongre`nin seçim gözlem stratejisi üç ana hatta dayanmaktadır:
  • Kongre`nin seçim gözlem çalışmaları, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Antlaşmasına uygun olarak, yerel demokrasinin kurumsal bir çerçeveye oturtulmasının sağlanmasında katkıda bulunmayı hedefler. Kongre`nin amacı seçimlerden sonra ülkelere yöneltiği tavsiye kararlarının izlenip izlenmediğini değerlendirmek.
  • Kongre`nin çalışmaları yerel ve bölgesel demokrasinin önemi konusunda bilinçlendirmeye katkıda bulunmayı amaçlar.
  • Seçim gözlemi alanında Kongre benzersiz rolünün farkındalığinda olup, seçim gözlem misyonlarının eylemsel ve işlemsel kapasitelerini güçlendirme adına çaba göstermektedir.


KaynakKaynaklar

Vikipedi

yerel seçim

Türkçe yerel seçim kelimelerinin Fransızca karşılığı.
élections municipales

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Yerel seçim
3 hafta önce

özellikle yerel ve bölgesel seçimleri gözleme yetkisi verilmiştir, bu anlamda Kongre benzersiz bir kuruluştur. 1990’dan bu yana 50’den fazla seçim süreci...

Yerel seçim, Avrupa Konseyi, Avrupa Yerel Yönetimler í–zerklik Şartnamesi, Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, Venedik Komisyonu
2004 Türkiye Yerel Seçimleri
3 yıl önce

Türkiye Yerel Seçim Sonuçları yer almaktadır.İmleç ile illerin üzerine gelip kazanan aday ve partiyi görütüleyebilir,illerin üzerine tıklayarak seçim hakkında...

2009 Türkiye Yerel Seçimleri
3 yıl önce

2009 Türkiye yerel seçimleri, 29 Mart 2009 tarihinde yapılan ve Türkiye sınırları içindeki yerel yönetimleri belirleyen bir seçimdir. Seçime 19 parti katılmıştır...

1963 Türkiye Yerel Seçimleri
3 yıl önce

1963 Türkiye yerel seçimleri, 17 Kasım 1963 tarihinde yapılmıştır. 1961 Anayasası'nın kabulünden sonra yapılan ilk yerel seçimdir. Aynı zamanda, belediye...

1930 Türkiye Yerel Seçimleri
3 yıl önce

1930 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki ilk çok partili seçimdir. Seçime Cumhuriyet Halk Fırkası ve yeni kurulan Serbest Cumhuriyet...

1968 Türkiye Yerel Seçimleri
3 yıl önce

yerel seçimleri, 2 Haziran 1968 tarihinde yapılan yerel seçimlerdir. Bu seçimler normalde 17 Eylül 1967 tarihinde yapılması gereken bu seçim, seçim tarihinde...

1977 Türkiye Yerel Seçimleri
3 yıl önce

"1977 Yılı Yerel Seçim Sonuçları". 3 Eylül 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Haziran 2020.  ^ 1977 Türkiye yerel seçimleri sonuçları...

Türkiye'de seçimler
2 hafta önce

(yerel), il veya belediye meclis üyeleri (yerel) ve muhtarlar (yerel). Seçimler dışında referandumlar da yapılmaktadır. Milletvekili genel seçimleri,...