Yeterlilik sınavı Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde YÖK'e bağlı üniversite ve bunların enstitülerinde "doktor" (Dr.) unvanı almak için gereken sözlü ve yazılı ön eleme sınavının adıdır. Genelde beş kişilik bir heyetin karşısında sözlü sınav ve bunun akabinde yapılan yazılı bir sınavdan oluşur.

YETERLILIK (türkçe) anlamı
1.
2. 1 . Yeterli olma durumu
3. yeterlik
4. 2 . Bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgi
5. ehliyet
6. yeterlik
7. 3 . Görevini yerine getirme gücü
8. kifayet
9. yeterlik

Yeterlilik hakkında bilgiler

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Mesleki Yeterlilik

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek üzere 21 Eylül 2006 tarihli ve 5544 ...

Mesleki Yeterlilik Belgesi

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek üzere 21 Eylül 2006 tarihli ve 5544 ...

Mesleki Yeterlilik Kurumları

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek üzere 21 Eylül 2006 tarihli ve 5544 ...

Mesleki Yeterlilik Kurumu

"Mesleki Yeterlilik Kurumu" Kurumun kısa adı MYK`dir.TBMM AB Uyum Yasaları Çerçevesinde 21 Eylül 2006 tarihinde "MESLEKíŽ YETERLİLİK KURUMU KANUNU" MYKK kabul etti. 7 Ekim 2006 Cumartesi Günü Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mesleki Yeterlilik Sertifikası

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek üzere 21 Eylül 2006 tarihli ve 5544 ...

Sanatta Yeterlilik

Sanatta yeterlik, bir fakülte veya yüksekokulu bitirdikten sonra o sanat dalında sınav, sanat eseri ve bilimsel bir eserle erişilen, doktoraya eşdeğer bir derece veya basamaktır. Doktoradan tek farkı yapıldığı branşın bir bilim dalına bağlı değil, bir sanat dalına bağlı ...

Yeterlilik Sınavı

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde YÖK'e bağlı üniversite ve bunların enstitülerinde "doktor" (Dr.) unvanı almak için gereken sözlü ve yazılı ön eleme sınavının adıdır.Genelde beş kişilik bir heyetin karşısında sözlü sınav ve bunun akabinde yapılan yazılı bir ...