YETKI (türkçe) anlamı
1. bir görevi
2. bir işi yasaların verdiği olanaklara göre
3. belli koşullarla yürütmeyi sağlayan hak
4. salahiyet
mezuniyet.
YETKI (türkçe) anlamı
5. Bir görevi
6. bir işi yasaların verdiği imkânlara göre
7. belli şartlarla yürütmeyi sağlayan hak
8. salahiyet
9. mezuniyet
10. Büyük Millet Meclisi Başkumandanlık yetkilerini Mustafa Kemal Paşa'ya devretmişti.- T. Buğra.
11. Atasözü
12. deyim ve birleşik fiiller
13. yetkisini kullanmak
14. yetki vermek
YETKI (türkçe) ingilizcesi
1. n. authority
2. authorization
3. command
4. competence
5. competency
6. faculty
7. fiat
8. power
9. sword
10. vis
11. warrant
12. warranty
YETKI (türkçe) fransızcası
1. pouvoir [le]
2. autorité [la]
3. compétence [la]
4. faculté [la]
5. maîtrise [la]
6. ressort [le]
YETKI (türkçe) almancası
1. n. Autorisation
2. Befugnis
3. Berechtigung
4. Ermächtigung
5. Kompetenz
6. Recht
7. Recht
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Yetki Belgesi

Yetki belgesi, iş hukukunda yetkilendiren belge anlamındadır. Bu belge bir kurum veya yetkili makam tarafından, gerçek veya tüzel kişiye, sınırları tam olarak belirlenmiş bir görevi yürütme veya sorumluluklar bütününü üstlenme yetkisini verir.

Yetki Genişliği

Yetki genişliği, merkezdeki toplanmış yetkilerin bir bölümünün, yine merkezin denetimi altında, merkezdeki ve taşradaki bazı yüksek görevlilere aktarılmasıdır. Anayasaya göre Türkiye`de illerin idaresi "yetki genişliği" esasına dayanır. Bu esasın örgütü `il genel ...