Yi Yuanji (; Wade-Giles: I Yüan-chi) (d. 1000, Changsha, Hunan[http://tech2.npm.gov.tw/english/dm/painting/selection/info/mainA-05.htm I Yüan-chi] – ö. 1064) Kuzey Song Hanedanlığı'nın hüküm sürdüğü bölgede yaşayan bir ressamdır. Gerçekçi hayvan tasvirleriyle ün kazanmıştır. Yazar ve oryentalist Robert van Gulik'e göre, Yi Yuanji'nin resimleri gibbonların özellikle tanınmasını sağlamıştır.Van Gulik, Robert Hans (1967), The gibbon in China: An essay in Chinese animal lore, E. J. Brill, Leid

Yi Yuanji

Yi Yuanji (; Wade-Giles: I Yüan-chi) (d. 1000, Changsha, Hunan – ö. 1064) Kuzey Song Hanedanlığı'nın hüküm sürdüğü bölgede yaşayan bir ressamdır. Gerçekçi hayvan tasvirleriyle ün kazanmıştır. Yazar ve oryentalist Robert van Gulik'e göre, Yi Yuanji'nin resimleri gibbonın özellikle tanınmasını sağlamıştır. 11. yüzyıl eleştirmeni Guo Ruoxu (郭若虚) Yi'nin kariyeri ile ilgili şunları söylemektedir: Doğal ortamlarında karacaları ve gibbonları izlerken, güney Hubei ve kuzey Hunan dağlarında gezerek aylar geçirdi. Van Gulik resimdekini bir makak maymunu tanımlar. Yi Yuanji, doğa bilgisiyle modern Çinli ressamların dikkatini çekmiştir.

Kaynakça

Yanıtlar