Yidiş

Kısaca: Yidiş (Yid. ייִדיש) is Avrupa ve Amerika ve Asya’da 3.5 milyon’dan fazla Aşkenaz Yahudisi tarafından konuşulan, Cermen kökenli dil. Diğer birçok Musevi dili gibi İbrani Alfabesi ile yazılır. ...devamı ☟

Yidiş
Yidiş

Yidiş (Yid. ייִדיש), Avrupa, Amerika ve Asya’da 3.5 milyon’dan fazla Aşkenaz Yahudisi tarafından konuşulan, Cermen kökenli dil. Diğer birçok Musevi dili gibi İbrani Alfabesi ile yazılır.

Yidiş dili, ABD'de (1.250.000), Rusya'da (701.000), İsrail'de (215.000), Ukrayna'da (634.000), Beyaz Rusya'da (231.000), Almanya'da (50.000), Kanada'da (50.000), Arjantin ve birçok ülkede Musevi azınlıklarca toplam 3.200.000’den fazla kişi tarafından konuşulur.

Hint Avrupa dilleri'nini Cermen dilleri kolunun, Batı Almanca-Batı Grubu, Yüksek Almanca bölümünde bulunan Yidiş, her ne kadar farklı bir alfabe ile yazılsa da bu dili bilmeyen insanlarca duyulduğunda Almanca olduğu zannedilebilir. Almanca bilen bir kişi bu dili %60 - %70 oranında anlayabilir. Ancak Yidiş diline İbranice, Aramice ve Slav kökenli dillerden giren ek ve kelimeler bulunduğundan tam anlama mümkün olmaz.

Batı ve Doğu lehçesi olmak üzere iki lehçesi vardır, Doğu Avrupa ve Asya’da konuşulan Doğu lehçesi Slav dillerinden etkilenmişken, batı lehçesi daha çok Batı Avrupa dilleri ve özellikle İngilizce’den etkilenmiştir.

Bugün dünya üzerinde Yidiş dili ile basılmakta olan 100’den fazla, gazete ve dergi bulunmaktadır. Yidiş dili zengin bir edebiyat dili olduğundan bu dil ile verilmiş eserlerin sayısı bilinmemektedir. Yine dünya üzerinde birçok ülkede Yidiş tiyatrolar ve sinemalar olduğu gibi internet üzerinde de birçok site Yidiş dili ile oluşturulmıştur.

İlgili

Kaynaklar

* Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Yidiş Resimleri

Yidiş Vikipedi
3 yıl önce

Yidiş Vikipedi, Vikipedi'nin Yidiş dilindeki versiyonudur. Mart 2004'te kurulan Yidiş Vikipedi'nin ilk maddesi Kasım 2004'te yazılmıştır. 24 Mayıs 2021...

Yeşiviş
3 yıl önce

giden kişiler tarafından konuşulan, İngilizce, İbranice ve (az da olsa) Yidiş'in bir lehçesi olarak kabul edilir. Yeşivişle ilgili tek ciddi çalışma Chaim...

Yingliş
3 yıl önce

konuşulan ülkelerde Yidiş dilini konuşanların bu iki dili sentez haline getirip yarattıkları neolojizmler bütünüdür. İngilizce gramere Yidiş kelimeler katılarak...

Kipa
2 hafta önce

Kipa (İbranice: כִּיפָּה‎, romanize: kippot; Yidiş: קאפל, koppel) veya yarmulke (Yidiş: יאַרמולקע), inançlı Yahudi erkekler tarafından geleneksel olarak...

Kipa, Abraham ibn Ezra, Aramice, David, Eski Antlaşma, Haham, Hamursuz Bayramı, Hanuka, Hazan, Humaş, Kabala
Yahudi dilleri
3 yıl önce

yüzyıl İbyolca'sı olan Ladino, Doğu Avrupa'da da Cermenik bir dil olan Yidiş kullanmışlardır. Arap ülkelerinde yaşayan Yahudilerse Arapça konuşmuşlar...

Batı Cermen Dilleri
1 hafta önce

kolundan en büyüğüdür ve Almanca, İngilizce, Felemenkçe, Afrikaanca, Frizce ve Yidiş gibi dilleri içerir. Cermen dillerinin diğer iki kolu ise Kuzey Cermen dilleri...

Kantor
3 hafta önce

Kantor ya da hazan (İbranice: חַזָּן ħazzān, Yidiş: khazn, Ladino: hassan), melodik duaları yöneten, şan sanatı konusunda eğitim almış Yahudi müzisyen...

Oyfn Boydem
3 yıl önce

Avrupa'da yaşayan Aşkenaz Yahudilerinin çektiği sıkıntıları anlatan Yidiş halk şarkısı. Oyfn boydem, Yidiş dilinde çatı katında anlamına gelmektedir....