Yidi��

Jidi

Yahudi Farsçası veya Cidi (bazen Jidi ya da Dzhidi olarak yazılabilir) hem İran Yahudileri'nin konuştuğu lehçeye hem de İbranice harflerle yazılmış Yahudi-Farsça metinlere denir. Genel anlamda Cidi eskiden Pers İmparatorluğu'nda ve bugünün İran'ında Yahud...

Cidi Cidi

Yidiş

Yidiş (Yid. ייִדיש) is Avrupa ve Amerika ve Asya’da 3.5 milyon’dan fazla Aşkenaz Yahudisi tarafından konuşulan, Cermen kökenli dil. Diğer birçok Musevi dili gibi İbrani Alfabesi ile yazılır.

Geniza

Geniza (, Anlam:''depo'', Çoğul:''Genizot'') sinagog ve mezarlıklarda bulunan depolardır. Eskimiş ve aşınmış İbranice metinlerin dini törenle gömülmeden evvel saklandığı yerdir. Tanrı'nın ismi yazılı metinlerin çöpe atılması günah olduğundan törenle gömül...

nidi

Aidi

Aidi, Fas kökenli köpek ırkı. Eğitime yatkın ve dayanıklıdır.

yüdi

GİDİ

vidi

didi

Valdir Pereira Didi (d. 8 Ekim 1928 - ö.