Yirmisekiz Mehmed Çelebi

Yirmisekiz Mehmed Çelebi Osmanlı devlet adamlarından. Edirne'de doğmuş olup, doğum tarihi belli değildir. Yeniçeri ocağında Seksoncubaşı iken Peç Seferinde şehit düşen Süleyman Ağanın oğludur. Yeniçeri ocağında yetişti. Yirmi sekizinci ortada hizmet gördüğü için bu isimle anıldı. Çorbacılık ve muhzır ağalığında bulunduktan sonra yeniçeri efendisi oldu. Darphane nazırlığı ve şıkk-ı salis defterdarlığı görevlerinde bulundu. Bu görevlerde gösterdiği başarılar ile kısa zamanda tanındı. Sul

Yirmisekiz Mehmed Çelebi Osmanlı devlet adamlarından. Edirne'de doğmuş olup, doğum tarihi belli değildir. Yeniçeri ocağında Seksoncubaşı iken Peç Seferinde şehit düşen Süleyman Ağanın oğludur.

Yeniçeri ocağında yetişti. Yirmi sekizinci ortada hizmet gördüğü için bu isimle anıldı. Çorbacılık ve muhzır ağalığında bulunduktan sonra yeniçeri efendisi oldu. Darphane nazırlığı ve şıkk-ı salis defterdarlığı görevlerinde bulundu. Bu görevlerde gösterdiği başarılar ile kısa zamanda tanındı. Sultan Üçüncü Ahmed Han (1703-1730) zamanında başmuhasebeci oldu. 1720 yılında bu görevde bulunduğu sırada Fransa'ya büyükelçi olarak gönderildi. İlk defa devamlı elçilik görevi ile Fransa'ya giden Mehmed Çelebi,Paris'te bir yıl kadar kaldı. Dönüşünde seyahati sırasında gördüklerini bir eser halinde padişaha sundu.

Mehmed Efendinin Fransa'da sefirlik dönemini anlattığı Sefaretname'si tarihi ve edebi açıdan bu alanda yazılmış en önemli eserlerden biridir. Kitabında İstanbul-Paris yolculuğu, Onbeşinci Louis tarafından kabul edilişi, katıldığı askeri merasimler ve Paris'in ilgi çekici yerlerini konu edinmiştir. Diğer taraftan Mehmed Çelebi giyimi, hali, tavrı, konuşması ve terbiyesiyle Osmanlı devlet adamlığının üstünlüğünü bütün Fransızlara kabul ettirdi. Başta saray olmak üzere ilim ve teknik kurumlarından geniş ölçüde saygı ve hürmet gördü.

Eseri, 1757'de Fransızcaya çevrilerek Mehmed Efendinin 1721 Fransa Sefaretnamesi adıyla basıldı. Osmanlı Devletinde ise ilk defa 1867'de basılan Sefaretname'nin daha sonra pekçok baskısı yapılmıştır.

Yirmisekiz Mehmed Çelebi, Paris'ten döndükten sonra çeşitli görevlerde bulundu. Siyasi bir görevle Mısır'a da gönderildi. Patrona Halil isyanından sonra Kıbrıs'a gönderilen Yirmisekiz Mehmed Çelebi, 1732'de Kıbrıs'ta öldü. Kabri Magosa'daki fetih camilerinden Buğday Camii kenarındadır. Bu cami günümüzde malesef tiyatro olarak kullanılmaktadır.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Yirmisekiz Mehmed Çelebi
Yirmisekiz Mehmed Çelebi