Yoksulluk

Kısaca: Yoksulluk veya fakirlik, günlük temel ihtiyaçların tamamını veya büyük bir kısmını karşılayacak yeterli gelire sahip olmama durumudur. Özellikle, yiyecek, içecek, barınma, giyim-kuşam gibi temel ihtiyaçlara zor erişmek veya erişememek yoksulluk olarak tanımlanabilmektedir. ...devamı ☟

yoksulluk
Yoksulluk

Yoksulluk veya fakirlik, günlük temel ihtiyaçların tamamını veya büyük bir kısmını karşılayacak yeterli gelire sahip olmama durumudur. Özellikle, yiyecek, içecek, barınma, giyim-kuşam gibi temel ihtiyaçlara zor erişmek veya erişememek yoksulluk olarak tanımlanabilmektedir. Ancak kimi gelişmiş ülkelerde bu tanımın standartlarında değişiklik görülmektedir. Nedenleri Yoksulluk, ülkeden ülkeye, veya coğrafyadan coğrafyaya değişik nedenlerle ortaya çıkabilir. Başlıca nedenler arasında çevresel nedenler, ekonomik nedenler, siyasí nedenler ve toplumsal nedenler sayılabilmektedir.

Çevresel nedenler

Yoksullaşmanın en bariz belirtilerinden olan çevresel nedenlerin başında, doğal afetler, çölleşme, kuraklık gibi doğal etkenler gelebildiği gibi; aşırı otlatma, ormanların tahrip edilmesi gibi insan tahribatı sonucunda oluşan doğal yıkımlar da yoksulluğa neden olabilmektedir. Dünya yok oluyor; çölleşme artarken, artan deniz seviyesi uygarlıkları tehdit ediyor } Bunun yanında, yoksulluğa, coğrafik özellikler de neden olabilmektedir. Örneğin; enerji üretimine veya tarıma elverişli olmayan bir bölgede yoksulluk görülebilmektedir. Kimi zamanlarda, tarımın elverişli olduğu bölgelerde kullanılan yanlış gübreleme, aşırı su israfı, bölgede kıtlığa ve yoksulluğa neden olabilmektedir. Zira, suyun ve besinin yetersiz olduğu bölgelerde yoksulluk kaçınılmazdır. Afrika 2025'de sadece nüfusun 1/4'ünü besleyebilecek. }

Ekonomik nedenler

'da" target="_blank"> yoksul bir baba-oğul] Yoksulluğun bariz nedenlerinden olan ekonomik nedenler arasında işsizlik en başta yer almaktadır. Koşulların yetersizliğinden seçilen kalitesiz yakıtlar, oluşturduğu çevresel sorunlarla, yoksulluğa mekan oluşturmaktadır. Artan gıda fiyatları ve öte yandan gerçekleşen gıda israfları, yoksulluğu tetiklemektedir. Dünyayı beslemek? } Ekonomik yetersizlikler nedeniyle sulamada yapılan su israfları, açtığı tahribat sonucunda yoksulluğu tetiklemektedir. Ayrıca devletler arasındaki ekonomik sürtüşmeler/yarışmalar ülke halklarını zor durumda bırakmaktadır.

Siyasi nedenler

Siyasi politikalar, büyük yoksulluklara neden olabilmektedir. Özellikle izlenen yanlış politikalar, tarıma ve ağaçlandırmaya yapılan düşük destek, sanayinin çarpıklaşması, kirlilik, yoksulluğu beslemektedir. Eğitime verilen desteğin çok az olması, yoksul bir nesil yetişmesine neden olmaktadır. Ülke yönetimlerindeki yozlaşmalar ve belirsiz politikalar, Nijerya gibi ülkelerde yaşanan yoksulluğun baş sebepleri arasındadır. Transparency International FAQ } Yolsuzluklar, yoksulluğun temel nedenlerinden biri olduğu gibi sömürge devletlerinin bir ülkede varlığı, halkın var olduğu kaynakların da sömürülmesine ve insanların bolluk içinde aç yaşamasına neden olmaktadır.

Toplumsal nedenler

Aşırı nüfus artışı yaşanan ülkelerde yoksulluğun önemli bir sorun olduğu bilinmektedir. Özellikle doğum kontrol konusunda bilinçsiz ve yetersiz bir ülke, aşırı nüfus artışlarına ve çarpık kentleşmeye yol açabilmektedir.[1] The Independent gazetesi. 31 Ocak 2007 } Beyin göçleri ve tarihteki yönetim biçimleri insanları ve toplulukları yoksul bırakabilmektedir. Ayrıca savaşlar, soykırımlar, toplumları uzun süre muhtaç bırakabilmektedir.

Kaynaklar

Vikipedi

yoksulluk

1 . Yoksul olma durumu, yoksuzluk, sefillik, sefalet, fakirlik:
"Yoksuldu biliyorum ama boyuna da yoksulluk sözü edilmez ya!"- O. V. Kanık.
2 . mecazVerimsizlik, yetersizlik.
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
yoksulluk çekmek

yoksulluk

Türkçe yoksulluk kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. bareness, calamity, destitution, hardship, misery, need, neediness, pauperism, penury, poorness, poverty, privation; indigence

yoksulluk

yoksul olma durumu, sefillik, sefalet, fakirlik.
verimsizlik; yetersizlik.

yoksulluk

Türkçe yoksulluk kelimesinin Fransızca karşılığı.
indigence [la], pauvreté [la], pénurie [la], nécessité [la], maigreur [la], misère [la]

yoksulluk

Türkçe yoksulluk kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Bedürftigkeit, Dürftigkeit, Elend, Entblößung

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

yoksulluk Resimleri

Yoksulluk
3 yıl önce

Yoksulluk veya fakirlik, günlük temel ihtiyaçların tamamını veya büyük bir kısmını karşılayacak yeterli gelire sahip olmama durumudur. Özellikle, yiyecek...

Onca Yoksulluk Varken
6 yıl önce

Onca Yoksulluk Varken (özgün adı La vie devant soi), Fransız yazar Romain Gary'nin Émile Ajar‎ takma adıyla yazdığı ve 1975 yılında Goncourt Ödülü kazandığı...

Onca Yoksulluk Varken, 1956, 1975, 1980, 1995, Can Yayınları, Emile Ajar, Fahişe, Fransa, Fransız, Fransızca
Yoksulluk sınırı
6 yıl önce

Yoksulluk sınırı, yeterli hayat standardında yaşayabilmek için gerekli olan minimum gelir miktarıdır. Uygulamada ya da algılamada, yoksulluk kavramında...

Yoksulluk Kader Olamaz
6 yıl önce

Yoksulluk Kader Olamaz, 1977 tarihli Cem Karaca ve Dervişan albümüdür. Yoksulluk Kader Olamaz, Cem Karaca'nın yeni şarkılardan oluşan ikinci albümüdür...

Fransiskenler
6 yıl önce

Fransiskenler, bir İtalyan rahibi olan Assisili Francesco, İsa'nın isteğine göre yoksulluk hayatı sürmeye ant içmiş müritleri ile kurduğu tarikattır. Papa III. İnnocentius...

Ücretli kölelik
6 yıl önce

düşünürler olsa da, kavram üzerinde Marksistler, sosyalistler ve faşistlerin de çalıştığı bilinmektedir. Asgari ücret Açlık sınırı Yoksulluk sınırı Kölelik...

Acı Hayat (dizi)
3 yıl önce

kurmak istedikleri halde parasızlık yüzünden sürekli zorluk yaşarlar. Yoksulluk üzerilerine bir kâbus gibi gelir. Kader, adeta bu iki sevgiliyi birbirlerinden...

Acı Hayat (dizi), 2005, 2007, Acı Hayat (anlam ayrımı), Anta Toros, Kenan İmirzalıoğlu, Osman Sınav, Selin Demiratar, Oğuz Galeli
Lyndon B. Johnson
3 yıl önce

önündeki engelleri kaldıran bir başka yasayı onayladı. Yoksullukla mücadelede Büyük Toplum ve Yoksullukla Savaş sloganları kullandı. Engellilere, yaşlılara...

Lyndon B. Johnson, 1908, 1934, 1948, 1960, 1963, 1964, 1968, 1973, 22 Kasım, 22 Ocak