Yolduz

Bosten Gölü

Bosten Gölü veya Bağraş Gölü (Çince: 博斯滕湖, Pinyin: ''Bósīténg Hú''; Uygurca: باغراش كۆلى, ''Baƣrax Kɵli'', ''Bağraş köl''), Çin Halk Cumhuriyeti'nin Sincan Uygur Özerk Bölgesinde, Bayangolin Moğol Özerk İlinde Korla şehri'nin 57 km kuzey doğusunda, Ba...

Kinğüt

Kinğüt veya Künğüt, , Kaşgarlı Mahmud, Türk Dili'nin en eski ve değerli sözlüklerinden Divân-ı Lügati't-Türk'te;

İsmail Atik

Atik İsmail (5 Ocak 1957, Helsinki), Tatar asıllı Fin futbolcu ve hentbolcu. Ailesi 1800'lerin sonunda Moskova'dan Finlandiya'ya göç etmiş Tatarlardır.

Yıldız Han

Yıldız Han - Türk ve Altay mitolojisinde Yıldız Kağanı. Uldız (Ulduz, Yulduz, Yolduz, Ildız) Han olarak da söylenir. Oğuz Han’ın göksel eşinden olan oğullarından birisidir. Yol gösterici, yön buldurucu nitelikleri bulunan ve parlaklıkları nedeniyle daima...