Yucatan yarımadası, Meksika Körfezi’yle (Campeche koyu) Antil Denizi arasında uzanan geniş, kireçtaşlı platform. Üç federe eyalet (Yucatan, Campeche, Quintana Roo) arasında paylaşılan yarımada, yaklaşık

Yucatan Yarımadası

Yucatan yarımadası, Meksika Körfezi’yle (Campeche koyu) Antil Denizi arasında uzanan geniş, kireçtaşlı platform. Üç federe eyalet (Yucatan, Campeche, Quintana Roo) arasında paylaşılan yarımada, yaklaşık 200.000 km2’lik bir alanı kaplar. Üzerinde savanlar ve tropikal ormanlar yer alır. Bölgede sayısız karst fenomenine (cenotes veya avens) rastlanır. Maya kökenli halkın çoğunluğu tarım (mısır, meyvecilik ve çiçekçilik, sisal), balıkçılık ve ormancılıkla (çiklet ham maddesi, bakam ağacı) uğraşır. Campeche ve Merida’da sanayi (dokumacılık, çimento fabrikası, tütün). Büyük turizm bölgesi: Maya harabeleri ve kumsallarıyla büyük bir turizm potansiyeline sahiptir.

Yanıtlar