Yukarı kuark; fizikte, Standart Model'de tanımlanan bir parçacık. +(2/3)e elektrik yükü ile, birinci kuşak kuarktır.

Yukarı kuark

Parçacık bilgi kutusu | isim = Yukarı kuark | başlık = Yukarı | içerik = Temel parçacık | ailesi = Fermiyon | grubu = Kuark | kuşak = Birinci kuşak | kütle = 1.5 - 4 MeV/c<sup>2</sup> | elektriksel_yük = +2/3 e | spin = 1/2Yukarı kuark; fizikte, Standart Model`de tanımlanan bir parçacık. +(2/3)e elektrik yükü ile, birinci kuşak kuarktır. Tüm kuarkların en hafifidir. Kütlesi tam olarak hesaplanamaz. Fakat 1.5 - 4 MeV arasındadır. Parçacık fiziğindeki Standart Model`e göre altı tip kuark vardır.

Temel parçacıklar

İlgili konuları ara

Yanıtlar