Yukar��Aratan, Aral��K

Arat

Arat - Türk ve Altay mitolojisinde korkunç Dev Balık. Ölüm Balığı. Arağıt, Arağut, Aravut olarak da bilinir. Moğol kültüründe Aratan veya Arağatan olara yer alır. Baykal gölünde veya yeraltındaki büyük denizde yaşadığına inanılan efsanevi devasa balık. Za...

Abahan

Abahan - Türk Mitolojisinde efsanevi hakan. Aba Han, Apa Han veya Abakan (Abağan, Abığan) Han olarak da bilinir. Abakan boyunun ve Hakasların atası olarak kabul edilir.

İbn Haldun

Yukarı Karavaiz, Araban

Yukarı Karavaiz, Gaziantep'in Araban ilçesine bağlı ve ilçenin 10 km doğusunda bulunan bir köydür. Nüfusu 2000 dir. Halkı çalışkanlığıyla meşhurdur.

Aral

Aral - Çin Halk Cumhuriyeti'nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin kuzeybatısında şehir düzeyinde bir yerleşim yeri. Aral - Kazakistan ve Özbekistan'a bağlı Karakalpakistan sınırları içinde olan göl.

Başpınar, Araban

Başpınar köyü, Gaziantep ilinin Araban ilçesine bağlı bir köydür.

Aral (anlam ayrım)

Aral - Çin Halk Cumhuriyeti'nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin kuzeybatısında şehir düzeyinde bir yerleşim yeri. Aral - Kazakistan ve Özbekistan'a bağlı Karakalpakistan sınırları içinde olan göl.

Dağdağancık, Araban

İbn Haldun

İbni Haldun