Yumu��Ak��Alar

Yom

Yom, Türk ve Altay halk inancında Uğur, Şans, Talih, Baht anlamlarına gelir. Yum olarak da söylenir. Uğurlu nesne (Yom Taşı gibi) manasını da içerir. Aynı zamanda mutluluk, neşe demektir. Ural dillerinde ise Tanrı anlamı taşır. Tuvalarda yer alan ve kötü...

kısa çizgi

Tire (Fransızca ``tiret``), ya da kısa çizgi bir noktalama işaretidir. (-) şeklinde sembolize edilir.

YUXU

Yuhu — (Azerice okunuşu: Yuxu) 1988 yılında Sovyetler Birliği döneminde Azerbaycan SSC'nin Sumgayıt şehrinde kurulmuş bir rock grubu.

AO-38 saldırı tüfeği

AO-38 AK türevlerinden olup 5.45x39mm çapında bir taarruz tüfeğidir. Peter Andreevich Tkachev tarafından geliştirilen bu silah diğer Kalaşnikov'ların aksine bir tepme önleyicisine sahiptir ve atış hızı daha yüksektir. Bu tepme önleyicinin adı BARS(Balance...

karşıtlık

Tez+Antitez=Sentez olarak formülleştirilen mantığı bütün bu dinsel anlayışların bilimselleştirilmiş bir bağıntısından başka bir şey değildir.

Çemberimde Gül Oya

Çemberimde Gül Oya (türkü): Çanakkale- Biga türküsü (Kâmil Nizam Bigalı - Ahmet Yamacı)

YUHU

Yuhu — (Azerice okunuşu: Yuxu) 1988 yılında Sovyetler Birliği döneminde Azerbaycan SSC'nin Sumgayıt şehrinde kurulmuş bir rock grubu.

Körmöz

Körmöz – Türk ve Altay halk inancında ve mitolojisinde melek ve hayalet anlamına gelen sözcük. Körmös, Kürmös veya Körümes de denir.

Yumi, Yumi, Yumi

KORO: Yumi, yumi, yumi i glat long talem se Yumi, yumi, yumi ol man blong Vanuatu God i givim ples ia long yumi, Yumi glat tumas long hem, Yumi strong mo

İsrail'deki şehirler listesi

yazımı: Shefar'am ^  aj:  CBS yazımı: Tel Aviv-Yafo ^  ak:  CBS yazımı: Tirat Karmel ^  al:  El'ad kasabası 2000-2005 arasında 339.7% büyümeyle 5,800'den