Yunanlı

Yunan, Helen soyundan gelen veya Yunanistan'ın vatandaşlığında olan, genellikle Yunanca konuşan, en yaygın olarak günümüz Yunanistan topraklarında yaşayan millet ve etnik gruba verilen addır. Yunan kelimesi yerine, bu tanımlama için Yunanlı kelimesini günümüzde kullanmak Türk Dil Kurumu'nun resmî verileri doğrultusunda kesinlikle yanlıştır.

Yunanlı

Yunanlı ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Yunanlar

Yunanlı

bakınız Yunan.

İlgili konuları ara

Yanıtlar