Yunus (Peygamber)

Kısaca: Yunus (İbranice: יוֹנָה, Arapça: يونس, Latince: Ionas); Kur'an´da adı geçen, Musevilik, Hıristiyanlık, İslam ve Bahailik´te Tanrı'nın elçisi ve kutsal sayılan bir kişidir. ...devamı ☟

Yunus (Peygamber)
Yunus (Peygamber)

Yunus (Peygamber) ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Yunus

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Yunus (Peygamber)
1 yıl önce

kabul edilerek affedildiklerine inanılır. Ninova halkına peygamber olarak gönderilen Yunus, 33 yıl onları tanrının dinine davet etmiş, kendisine bu süre...

Yunus
1 yıl önce

hayvanı. Yunus (peygamber), bir peygamber. Yunus, Kartal, İstanbul ili Kartal ilçesine bağlı mahalle. Yunus Suresi, Kur'an'da bir sure. Yunus Emre, Türk...

Yunus, 1970, ABD, Afalina, Alaca yunus, Amazon nehir yunusu, Animalia, Atlantik benekli yunusu, Atlantik beyaz yanlı yunusu, Atlantik dönücü yunusu, Balina
Yunus Kitabı
4 yıl önce

Yunus kitabı (İbranice: Sefer Yonah), Nevi'im'de Küçük Peygamberler içinde bulunan bir kitaptır. Tanrı'nın, Ninovalıların yıkılacağı haberini vermesi...

Yunus suresi
1 yıl önce

vurgulanmaktadır. Surede, Yunus, Nuh ve Musa peygamberler ile bunların kavimlerinin kıssalarına yer verilmektedir. Kıssaya göre Ninova halkına peygamber olarak gönderilen...

Yunus Suresi, A'la Suresi, A'raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Asr Suresi
Peygamber
1 yıl önce

İlyas, Elyesa, Yunus, Zekeriya, Yahya, İsa ve Muhammed. İslam peygamberlerinin büyük bir kısmı Yahudilik ve Hristiyanlıkta peygamber kabul edilmez, sadece...

Hz. Muhammed, Hz, İsa, Hz, Musa, Hz. İbrahim, İslamiyet, Hristiyanlık, Musevilik, Adem, Al-i İmran Suresi, Allah, Arapça, Buda, Davud, Eski Ahit, Farsça, Hud, Kitabı Mukaddes
Yunus emre
1 yıl önce

Farsça bilmekteydi. Yunus, Kur'an'ı anlayacak kadar Arapçaya da vâkıftı. Kur'an ve hadis kültürünü iyi bildiği anlaşılan Yunus, peygamberler tarihini de çok...

Halk şiiri, Şair, Ozan, İnsan, Allah, Anadolu, Anadolu Selçuklu Devleti, Azerbaycan
Eyüp (peygamber)
4 yıl önce

kaydedilmiştir. Tanah'ta Eyüp adına taşıyan bir kitap bulunmaktadır. Bu kitap Rut ve Yunus gibi diğer kitaplara kıyasen yazarının adını değil, ana karakterinin ismini...

Saffat suresi
1 yıl önce

edilir. Nuh, İbrahim, İsmail, İshak, Musa, Harun, İlyas, Lut ve Yunus gibi peygamber kıssalarına yer verilir. Ba'l tapınması da bu surede tartışılan konulardandır...

Saffat Suresi, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahiret, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi