Yurtta Sulh, Cihanda Sulh

İlk defa Türkiye Cumhuriyeti`nin kurucusu, önderi, istiklal harbi kahramanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından 20 Nisan 1931`de söylenen ve anayasada yer alan temel dış politika düsturudur.

İlk defa Türkiye Cumhuriyeti`nin kurucusu, önderi, istiklal harbi kahramanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından 20 Nisan 1931`de söylenen ve anayasada yer alan temel dış politika düsturudur. Atatürk İlkeleri

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Yurtta Sulh, Cihanda Sulh ilgili konular

 • Kemalizm

  Kemalizm, Atatürk'ün ortaya koyduğu eylemler ve belirttiği düşünceleri bir ideoloji olarak kendisi tarafından verilen bir isimdir.
 • 1961 Anayasası maddeleri

  BAŞLANGIÇTarihi boyunca bağımsız yaşamış, hak ve hürriyetleri için savaşmış olan; Anayasa ve Hukuk dışı tutum ve davranışlarıyla me
 • Atatürk ün Dış Politikası

  Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün izlediği dış politika. Üç döneme bölünerek incelenebilir: i. Kurtuluş Savaşı v
 • Atatürk'ün Dış Politikası

  Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün izlediği dışpolitika. Üç döneme bölünerek incelenebilir: i. Kurtuluş Savaşı ve
 • Atatürk İlkeleri

  Atatürk İlkeleri, Atatürk Devrimlerinin temelini oluşturan ilkelere verilen isimdir. Temel ve bütünleyici ilkeler olarak iki bölüme ayrılır.
 • Atatürk Uluslararası Barış Ödülü

  1986 yılında verilmeye başlanan ve dünya barışına katkıda bulunanlara verilen devlet ödülüdür.
 • Milli Egemenlik

  Milli egemenlik, Egemenliğin, yani devleti kuran, yöneten en üstün gücün, kişilere veya belli zümrelere değil, doğrudan doğruya millete ait
 • Yurtta Sulh, Cihanda Sulh

  İlk defa Türkiye Cumhuriyeti`nin kurucusu, önderi, istiklal harbi kahramanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından 20 Nisan 1931`de söylenen ve anaya
Yurtta Sulh, Cihanda Sulh
Yurtta Sulh, Cihanda Sulh