Yusuf

Türk ve İslâm devlet adamı, kumandanı ve meşhurlarından yirmi üçünün adı. Beş Endülüs Nasrî, ikişer Karahanlı, Muvahidin, Resûlî, birer Alâiye, Bengal, Fas Şerifleri, Karmatî, Keşmir, Memlûk, Merînî, Murâbitin, Saragosa’daki Hudi, Zeydî, Zîrî hükümdarlarının ve Âdilşahların Bicapur vâlisinin adı Yusuf’tu.

YUSUF (türkçe) anlamı
1. (Arapça) Erkek ismi 1. Hz. Ya'kub (a.s.)'un oğlu olan peygamber Hz. Yusuf. 2. İbranice
2. inleyen
3. ah eden
4. inilti

Yusuf hakkında bilgiler

Türk ve İslam devlet adamı, kumandanı ve meşhurlarından yirmi üçünün adı. Beş Endülüs Nasri, ikişer Karahanlı, Muvahidin, Resuli, birer Alaiye, Bengal, Fas Şerifleri, Karmati, Keşmir, Memluk, Merini, Murabitin, Saragosa’daki Hudi, Zeydi, Ziri hükümdarlarının ve Âdilşahların Bicapur valisinin adı Yusuf’tu.

Endülüs’te Beni Ahmer Devleti denen Nasrili Yusuf-I (1333-1354), Yusuf-II (1391-1395), Yusuf-III (1407-1417), Yusuf-IV (1432-1445), Yusuf-V (I. 1445-1446, II. 1462), Karahanlı Yusuf Kadir Han-I (1026-1032), Yusuf-II (?-1211), Muvahhidinli Ebu Yakub Yusuf-I (1163-1184), Ebu Yakub Yusuf-II (1214-1224), Resulili Yusuf-I (1250-1295), Yusuf-II (1442), Alaiyeli Yusuf Bey (?), Bengal Sultanı Yusuf Şah (1474-1481), Fas Şerifi Yusuf Filali (1912-1927), Karamitili Ebu Yakub Yusuf (972-977), Keşmir Sultanı Nasreddin Yusuf (1579-1586), Memluklerden Aziz Cemaleddin Yusuf (1437-1438), Merinili Ebu Yusuf Yakub (1258-1286), Murabitinli Yusuf Taşufin (1061-1106), Saragosa’daki Hudili Yusuf el-Mu’temin (1081-1085), Zeydi Yusuf el-Mensur ed-Dai (?), Ziri Yusuf Bulukkin bin Ziri (972-984) tarihlerinde hükümdarlık yaptılar.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Yusuf Suresi

Yusuf Suresi (Arapça: سورة يوسف), Kur'an'ın 12. suresidir.

Yusuf Has Hacib

Yusuf Has Hacib Karahanlı edip, şâir ve devlet adamı. Doğu Türkistan’daki Balasagun şehrinde, muhtemelen 1017 yılında doğdu. Asil bir Türk ve Müslüman âileye mensup olduğu tahmin edilmektedir.

Yusuf Akçura

Yusuf Akçura (1876 - 1935) Yusuf Akçura 2 Aralık 1876'da doğdu., Türkçülük akımının önde gelen düşünür ve tarihçisidir. Harbiye Mektebi'nde okudu. 1897'de darbe girişimlerine katıldığı için tutuklandı. Taşkışla Divan-ı Harbi kararı ile müebbet kalebentlik ...

Yusuf Bozkurt Özal

Yusuf Bozkurt Özal (1940 - 2001) 1940 doğumlu olan Yusuf Bozkurt Özal, 1957 yılında PTT bursuyla İngiltere'ye gitti. Liverpool Üniversitesi 'nde elektronik ve telekominikasyon dalında mühendislik eğitimi, Londra Üniverstisi'nde doktora yaptı. 1979-1984 yılları arasında Dünya ...

Yusuf İzzeddin

Yusuf İzzeddin (1857 - 1916) Yusuf İzzeddin, 1857 yılında İstanbul'da doğdu. Sultan Abdülaziz'in oğludur. Babası Sultan Abdülaziz'in intihar ederek ölmesinin geniş ölçüde etkisinde kaldı. Kendisinin de, intihar ederek öleceği düşüncesine kapılmıştı. 1 Şubat 1916'da ...

İsa Yusuf Alptekin

Türkistan devletinin genel sekreterlerinden. 1908’de Doğu Türkistan’ın Kaşgar vilâyetine bağlı Yenihisar kazasında doğdu. Memleketinde tahsilini tamamladıktan sonra 1947 yılında Doğu Türkistan Hükümeti Genel Sekreteri oldu.

Yusuf Ziya Bahadınlı

Yusuf Ziya, 75 yıldır aramızda olan, Cumhuriyet tarihimizin neredeyse bütün dönemlerini; ağzından dinleyip, kaleminden okuyabileceğimiz canlı bir şahittir. Onun bu samimiyeti eserlerine de yansımıştır; insandan ve yaşamdan uzak, sürreal anlatımları kullanmaz. Ziya'nın ...

Yusuf Karakuş

Tevhid - i Selam örgütünün yöneticileri arasında yer alan Yusuf Karakuş, 1957 yılında Çorum Dodurga'nın Tutuş Köyü'nde doğdu. İlkokulu aynı köyde bitirdi. Tutuş Köyü'nde arkadaşlarıyla ülkü ocağı kuran Karakuş, bir dönem bu ocağın başkanlığını yaptı. Kod adı ...