Yusuf Akçura

Kısaca: Yusuf Akçura (1876 - 1935) Yusuf Akçura 2 Aralık 1876'da doğdu., Türkçülük akımının önde gelen düşünür ve tarihçisidir. Harbiye Mektebi'nde okudu. 1897'de darbe girişimlerine katıldığı için tutuklandı. Taşkışla Divan-ı Harbi kararı ile müebbet kalebentlik cezasına çarptırıldı. Karar sonrasında Padişah fermanı ile Trablusgarp'a sürüldü. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin 1899'da yaptığı girişimler sonucu Trablusgarp kenti içinde serbest dolaşma izni aldı. Kısa bir süre sonra da Fransa'y ...devamı ☟

Yusuf Akçura
Yusuf Akçura

Yusuf Akçura (1876 - 1935)

Yusuf Akçura 2 Aralık 1876'da doğdu., Türkçülük akımının önde gelen düşünür ve tarihçisidir. Harbiye Mektebi'nde okudu. 1897'de darbe girişimlerine katıldığı için tutuklandı. Taşkışla Divan-ı Harbi kararı ile müebbet kalebentlik cezasına çarptırıldı. Karar sonrasında Padişah fermanı ile Trablusgarp'a sürüldü. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin 1899'da yaptığı girişimler sonucu Trablusgarp kenti içinde serbest dolaşma izni aldı. Kısa bir süre sonra da Fransa'ya kaçarak, Paris'teki Jön Türkler'e katıldı; burada Siyasal Bilgiler yüksekokuluna devam etti.

1903'te "Osmanlı Devleti Kurumlarının tarihi Üstüne Bir Deneme" adlı teziyle okulu bitirerek Rusya'ya döndü. Kazan'da öğretmenlik yaptı. Bu dönemde Mısır'da çıkan Şüra-yı Ümmet ve Türk gazetelerinde çok sayıda imzasız makalesi yayımlandı. Bunlar içinde, 1904'te Türk Gazetesinde çıkan "Üç Tarz-ı Siyaset" başlıklı dizi makale özel önem taşır. Bu makalede imparatorluğun önündeki seçeneklerin "Osmanlıcılık", "Panislavizm" ve "ırk esasına müstenit Türk Milliyetçiliği" olduğu, bunlardan en uygununun da sonuncusu olduğunu belirtiliyordu.

Akçura, II. Meşrutiyet'ten sonra İstanbul'a geldi. Çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. Darülfünun'da ve Mülkiye Mektebinde siyasal tarih dersleri verdi. Türkçülük akımına daha çok düşünce düzeyinde katıldı. Türk Derneği ve Türk Ocağı'nın kurucuları arasında yer aldı. Türk Yurdu'nun başyazarı ve editörü oldu.

Akçura, Osmanlı Türkleri ile Osmanlı Devleti dışındaki Türklerin yalnız dil ve tarih alanındaki ortak geçmişlerine dayanarak bir birlik yaratamayacaklarını savundu. Önemli eserleri arasında; "Üç Tarz-ı Siyaset", "Ali Kemal" ve "Ahmed Ferid" beyleri cevaplarıyla birlikte (1907; yb 1976), "Şark Meselesine Dair tarih-i Siyasi Notları"(1920), "Muasır Avrupa'da Siyasi ve İçtimai Fikirler Cereyanlar"(1923), "Siyaset ve İktisat hakkında Birkaç Hitabe ve Makale" (1924), "Osmanlı İmparatorluğunun Dağılma Devri"sayılabilir. Ayrıca Türk Yılı(1928) adlı derlemesi Türkçülük hareketinin kaynaklarını ve gelişimini inceleyen kapsamlı bir çalışmadır. Mevkufiyet hatıraları ise (1914) Rusya'daki etkinlikleri ve tutukluluğu üzerine bilgi verir. Hakkında en önemli yapıt, François Georgeon'un Aux Origines du Nationalisme Turc; Yusuf Akçura (1980) adlı kitabıdır. Yusuf Akçura 12 Mart 1935'de İstanbul'da öldü.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

11. Ankara Uluslararası Film Festivali
5 yıl önce

Pearson ve Necmettin Varlı Ulusal Kısa Film Yarışması; Naci Özer, Adnan Tönel, Kerime Şenyücel, Artun Yeres ve Yusuf Akçura Ulusal Belgesel Film Yarışması;...

Türk Milliyetçiliği
5 yıl önce

halklarını kapsamaktadır. Türkiye'de siyasal milliyetçilik 1903 yılında Yusuf Akçura tarafından yazılan Üç Tarz-ı Siyaset adlı makalenin yayınlanması ile...

Turancılık
2 yıl önce

öğretmek" amacıyla İstanbul'da Türk Derneği kuruldu. Derneğin kurucuları Yusuf Akçura, Necip Asım (Yazıksız), Velet Çelebi (İzbudak), Rıza Tevfik (Bölükbaşı)...

Türkçülük, Alparslan Türkeş, Altay, Azerbaycan, Barış, Başkurdistan, Dağıstan, Doğu Türkistan, Enver Paşa, Gagauzya, Grigoriy Gurkin
Ahmet Ferit Tek
2 yıl önce

Eşi Müfide Ferit Hanım ile Trablusgarp'ta bulunduğu sırada tanıştı. Yusuf Akçura ile birlikte 1900 yılında Trablusgarp kıyılarından bir kayığa binerek...

Ahmet Ferit Tek, 1. Dönem, 1877, 1903, 1908, 1912, 1920, 1921, 1923, 1924, 1925
Müfide Ferit Tek
5 yıl önce

Fizan'a sürgün edilen bir grup öğrenci arasında Ahmet Ferit Tek ile Yusuf Akçura da vardı. İleride evleneceği Ahmet Ferit Bey ile burada tanıştı. Yazar...

Müfide Ferit Tek, 1892, 1903, 1907, 1924, 1971, 24 Mart, Ahmet Ferit Tek, Bilecik, Dışişleri Bakanlığı, Emel Esin
18. Ankara Uluslararası Film Festivali
5 yıl önce

Balkenhol, Natali Yeres ve Ahmet Ilgaz Ulusal Belgesel Film Yarışması - Yusuf Akçura, Semra Sander, Murat Erşahin, Enis Rıza Sakızlı ve Andreas Treske Öyle...

18. Ankara Uluslararası Film Festivali, 12 Nisan, 2007, 22 Nisan, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Beynelmilel, Fatma Girik, Haluk Bilginer, Hokkabaz (film), Kader (film), Küçük Kıyamet (film)
Türkçülük
2 yıl önce

Gasprinski, Azerbaycan'lı Hüseyinzade Ali (Turan), Kazan Tatarları'ndan Yusuf Akçura, Başkırt'lardan Zeki Velidi (Togan) Nijni Novgorod kentinde Tüm Rusya...

Turancılık, Alparslan Türkeş, Altay, Azerbaycan, Barış, Başkurdistan, Dağıstan, Doğu Türkistan, Enver Paşa, Gagauzya, Grigoriy Gurkin
Aydemir (roman)
2 yıl önce

çıkan millete teselli olsun diye Yusuf Akçura'nın teşviki ile bu romanı yazan Müfide Ferit, kahramanını Yusuf Akçura'yı model alarak oluşturmuştur. Eseri...