Yusuf Atılgan

Romancı, hikayeci Yusuf Atılgan 9 Ekim’de İstanbul’da öldü. 1921’de Manisa’da doğan Atılgan 1936’da Manisa Ortaokulu’nu 1939’da Balıkesir Lisesini, 1944’te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Bölümü’nü bitirdi. Akşehir Maltepe Askeri Lisesi’ndeki kısa süreli edebiyat öğretmenliğinden sonra doğduğu yere dönüp çiftçilik yaptı.

Yusuf Atılgan

Romancı, hikayeci Yusuf Atılgan 9 Ekim’de İstanbul’da öldü. 1921’de Manisa’da doğan Atılgan 1936’da Manisa Ortaokulu’nu 1939’da Balıkesir Lisesini, 1944’te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Bölümü’nü bitirdi. Akşehir Maltepe Askeri Lisesi’ndeki kısa süreli edebiyat öğretmenliğinden sonra doğduğu yere dönüp çiftçilik yaptı. 1976’da İstanbul’a gitti, yayınevlerinden redaktör olarak çalıştı. Yusuf Atılgan’ın “Evdeki” başlıklı ilk öyküsü 1953’te Nevzat Çorum takma adıyla Tercüman gazetesinde çıktı. 1957-1958 Yunus Nadi Roman Yarışması’nda ikincilik alan Aylak Adam’la edebiyat çevrelerinden büyük ilgi uyandırdı. Toplumda yerini bulamamış genç bir kentli aydının ruhsal çözümlemesi olan romanda, kahramanın hayal kırıklıklarını, tek çıkış yolu olarak gördüğü sevgi arayışını, çağrışımlara, anlık saptamalara dayanarak derinlemesine işledi. Varlık ve A dergilerinde çıkan öykülerini 1961’de Bodur Minareden Öte adıyla kitaplaştırdı. Uzun bir suskunluk döneminden sonra 1973’te ikinci romanı Anayurt Oteli’ni yayımladı. Psikolojik yabancılaşmanın edebiyatımızdaki en yetkin örneklerinden biri sayılan bu roman 1987’de Ömer Kavur tarafından filme alındı. Bütün hikayeleri ölümünden sonra basılan Eylemci’de toplandı (1933). Kitaplaşmamış çalışmaları ise 1992’de Yusuf Atılgan’a Armağan adıyla derlendi. 

Yanıtlar