Yusuf Hikmet Bayur

Kısaca: Türk siyaset adamı ve tarihçisi Yusuf Hikmet Bayur, 1881 yılında İstanbul'da doğdu. Türk devrim tarihi konusundaki çalışmalarıyla tanınmıştır. Son Osmanlı sadrazamlarından Kamil Paşa'nın torunuydu. ...devamı ☟

Yusuf Hikmet Bayur
Yusuf Hikmet Bayur

Türk siyaset adamı ve tarihçisi Yusuf Hikmet Bayur, 1881 yılında İstanbul'da doğdu. Türk devrim tarihi konusundaki çalışmalarıyla tanınmıştır.

Son Osmanlı sadrazamlarından Kamil Paşa'nın torunuydu. Mekteb-i Sultani'de öğretmenlik yaptı. Kurtuluş Savaşı'nda Salihli cephesinde çarpıştı. TBMM'nin açılmasından sonra, 1 Ekim 1920'de Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Genel Müdürü oldu. Londra ve Lozan Konferanslarında Türk kurulana danışmanlık etti. 1923'te Londra Büyükelçiliği Danışmanlığına, 1925'te siyasal temsilci olarak Belgrad Ortaelçiliğine atandı. 1917'de Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, 1928'de Kabil büyükelçiliği, 1932'de ikinci kez Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, 1933'de Manisa Milletvekili seçildi ve Ekim 1933-Temmuz 1934 arasında Milli Eğitim Bakanlığı görevini üstlendi.

1933 Üniversite Reformu ile bütün üniversite ve yüksekokullara zorunlu ders olarak konan Türk İnkılap Tarihini okutmakla görevlendirildi. Daha sonra Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde Hint Tarihi Ordinaryüs Profesörü oldu. 1946'da Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldı. Temmuz 1948'de kuruluşuna katıldığı Millet Partisi'nin iki yıl Genel Başkanlığını yaptı(1948-50). Bu partinin yayın organı olan "Kudret" gazetesinin de başyazarlığını yaptı. 1952'de partiden ayrıldı. 1954 ve 1957 seçimlerinde Demokrat Partiden bağımsız Manisa Milletvekili seçildi.

27 Mayıs 1960'tan sonra Demokrat Partililerle Yassıada'da yargılanıp hüküm giydi. 1963 affıyla serbest bırakıldıktan sonra siyasal yaşamdan çekildi. Türkiye Devleti'nin Dış Siyasası (1934), Türk İnkılap Tarihi (1940-67, 3 cilt), Hindistan Tarihi (1946-50, 3 cilt), Atatürk, Hayatı ve Eseri (1963), XX. Yüzyılda Türklüğün Tarihi ve Acun Siyasası Üzerine Etkileri (1974), başlıca yapıtlarıdır.

Yusuf Hikmet Bayur 1980 yılında öldü.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Millet Partisi (1948)
6 ay önce

kurucuları arasında; Fevzi Çakmak, Osman Bölükbaşı, Enis Akaygen, Yusuf Hikmet Bayur, Kenan Öner, Osman Nuri Köni, Mustafa Kentli ve Sadık Aldoğan vardı...

Millet Partisi (1948), 1948, 1950 Genel Seçimleri, 1953, Ankara, Cumhuriyet Halk Partisi (1935), Cumhuriyetçi Millet Partisi, Demokrat Parti (1946), Fevzi Çakmak, Hikmet Bayur, Kırşehir
Catlar
3 yıl önce

ülkesinde yıllarca sürecek olan Türk hâkimiyetinin temellerini atmıştır. Bayur, Yusuf Hikmet (1987). Hindistan Tarihi, Cilt I, TTK Basımevi, Ankara. Blaga, Rafael...

Naci Eldeniz
6 ay önce

olarak görev yapmıştır. Sadrazam Kıbrıslı Kâmil Paşa'nın damadı, Yusuf Hikmet Bayur'un eniştesi, Cumhuriyet Senatosu Başkanı Tekin Arıburun'un kayınpederi...

Sepoy
3 yıl önce

London: Holt, Rhinehart & Winston. ISBN 0030129117.(İngilizce) ^ Yusuf Hikmet Bayur: “Hindistan tarihi, 3. cilt” Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1950 syf...

Lozan Barış Konferansı
6 ay önce

Nusret Bey (Metya): Dışişleri Bakanlığı İkinci Hukuk Danışmanı Yusuf Hikmet Bey (Bayur): Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müdürü Zühtü Bey (İnhan): Üniversite...

Lozan Barış Antlaşması, Lozan Barış Antlaşması maddeleri
Rum Kırımı
6 ay önce

verilerle kırımda 289.000 ila 450.000 Rum'un öldüğü sonucuna ulaştı. Yusuf Hikmet Bayur tarafından hazırlanıp Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlanmış olan...

Irak Cephesi
6 ay önce

İstanbul, 1963. Ali Naci Karacan, Lozan, İkinci Baskı, İstanbul, 1971. Yusuf Hikmet Bayur, Yeni Türkiye'nin Harici Siyaseti, İstanbul, 1935. Salâhi R. Sonyel...

1950 Türkiye Genel Seçimleri
3 yıl önce

CHP'ye karşı sert siyaset izlenmesini isteyen Kenan Öner, Sadık Aldoğan, Hikmet Bayur DP yöneticilerini muvazaa (danışıklı davranma) ile suçladılar. Parti...