Yusuf Ziya Ko��O��Lu

Yusuf Ziya

Yusuf Ziya

Yusuf Paşa

Yusuf Paşa Yusuf Kâmil Paşa Kör Yusuf Ziyaüddin Paşa Yusuf Ziya Paşa (1849-1929) Yusuf Ziya Paşa (1826-1882) Yusuf Paşa (Anadolu Valisi) Topal Yusuf Paşa

Yusuf Ziya Akışık

Yusuf Ziya Akışık son devir alimlerinden. Bosna, Foça'da 1886'da doğdu. Ahmed Beyin oğludur. Dedesi Zülfikar Paşa, Akkoyunlu soyundandır. İyi bir tahsil gördü. Yaşayışı, ilmi, edebi herkese örnek olacak şekildeydi. Gayet vakarlı ve sabırlıydı. Son yüzyılı...

Yusuf Ziya Bey

Yusuf Ziya Efendi

Yusuf Ziya Arpacık

Yusuf Ziya Arpacık (d. 01.05.1958, Erzurum)

Yusuf Ziya Stadı

Şeb-i Arûs

Şeb-i Arus lügat manası düğün gecesi demektir. Hz. Mevlana kendi ölümüne rabbine duyduğu aşktan dolayı sevgiliye kavuşma yani düğün gecesi demiştir.