* Yusuf Ziya Paşa (1826-1882), Darüşşafaka kurucusu, Maliye ve Maarif Nazırı, Trabzon Valisi* Yusuf Ziya Paşa (1849-1929), Osmanlı devlet adamı, besteci, diplomat, Dârülelhan kurucusu* Kör Yusuf Ziyaüddin Paşa, Osmanlı sadrazamı (ö.

Yusuf Ziya Paşa

Yanıtlar