--}}

Z

Z Türk alfabesinin 29. harfi ve Türkçede bu harfin işâret ettiği ses. Z, bir diş ünsüzüdür.

Z Türk alfabesinin 29. harfi ve Türkçede bu harfin işaret ettiği ses. Z, bir diş ünsüzüdür.

Z, ana Türkçeden beri bütün Türk dil ve diyalektlerinde kullanılan bir sestir. Göktürk alfabesinde bu ses için bir işaret kullanılmıştır. Arap alfabesine dayalı Osmanlı yazı sisteminde ise birbirinden ayrı üç çeşit “z” kullanılmıştır.

Z, Türkçe kelimelerin içinde ve sonunda yer alır: Azı, azık, kazık, yazık, kazan, yüzük, yaz, ayaz, dokuz, yüz, ikiz, semiz, kuduz, sazan, göz, öz gibi.

Türk dil ve diyalektlerinde “z” ile başlayan bütün kelimeler diğer dillerden alınmıştır: Zaman, zamk, zehir, zemberek, zil, zımpara, zerde, zehmeri, zindan, zümrüt vs.

Günümüz Türk dil ve diyalektlerinde “z” sesi kelime içinde “azı, kazık, kızıl” örneklerinde görüldüğü gibi aynen kalmıştır. Kelime sonunda ise bazan “s”ye dönüşmüştür.

Diğer anlamları

z

İtalyanca z kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. z, 26th letter of the alphabet; (Mathematics) unknown, variable

z

Fransızca z kelimesinin İngilizce karşılığı.
(m) n. z, 26th letter of the alphabet; variable (Mathematics)

z

Almanca z kelimesinin Türkçe karşılığı.
Z

z

Türkçe z kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. 26th letter of the alphabet; unknown, variable (Mathematics) n. z, 26th letter of the alphabet n. z, 26th letter of the alphabet; variable (Mathematics)

z

türk abecesinin yirmi dokuzuncu ve son harfi. "ze" adını taşıyan bu harf, sesbilim bakımından dişeti ünsüzlerinin ötümlüsüdür.

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.