Zühtü (i)

i

İ Türk Alfabesi`sinin onikinci harfidir. Büyük harf olarak ``İ``, küçük harf olarak ise ``i`` şeklinde yazılır, ve bu gerek bilgisayar gerek ise mobil telefonlarda büyük problem yaratmaktadır. Cumhuriyet döneminde alfabe değiştirildiğinde hem ``I`` sesini...

Osmanlı Padişahları doğum yerleri

I. Osman Söğüt (') Orhan Gazi ' I. Murad Bursa (') I. Bayezid Edirne (') I. Mehmed Edirne (') II. Murad Amasya...

Kütüb-i sitte

Altı kitap anlamına gelmektedir. En sağlam hadis kaynakları olarak kabul edilen Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim, Sünen-i Nesai, Sünen-i Tirmizi, Sünen-i Ebu Davut` ve Sünen-i İbn Mace`den meydana gelir.

Sikke-i Tasdik-i Gaybi

Sikke-i Tasdik-i Gaybi; Said Nursi'nin Risale-i Nur adlı külliyatında bulunan kitaplarından biridir.

Mühendishane-i Berr-i Hümayun

Mühendishane-i Berr-i Hümayun, İstanbul Teknik Üniversitesi`nin eski adıdır. Mühendishane-i Bahr-i Hümayun 1773 yılında III. Mustafa döneminde kurulmuştur. Mühendishane-i Bahri Hümayun haritacılık ve gemi inşaatı ve öğretimi yapmaktaydı. Ancak daha sonra...

Cezayir-i Bahr-i Sefid Eyaleti

Cezayir-i Bahr-i Sefid Eyaleti veya Cezayir-i Bahr-i Sefid Beylerbeyliği, Ege Denizi'ndeki Oniki Ada'nın oluşturduğu Osmanlı eyaletine verilen addır. Eyalet 16. yüzyılda kurulmuştur. 17. yüzyılda Kavala, Kocaeli ve Manisa bu eyalete bağlı sancaklar idi.17...

Hendese-i Mülkiye

Hendese-i Mülkiye, 1883 yılında kurulmuştur. Mühendishane-i Berr-i Hümayundaki kılıçhanelerden birisi boşaltılıp Hendese-i Mülkiye öğrencilerine tahsis edilmiştir.

Mühendishane-i Berrî-i Hümâyûn

Mühendishane-i Berr-i Hümâyûn, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin eski adıdır. Mühendishane-i Berr-i Hümâyûn, 1795 yılında III.

İ (anlam ayrımı)

;I* I - veya ı , Türk alfabesisinin 10. harfidir.* İ - veya i , Türk alfabesisinin 11.

Spiridon Mavroyeni

Spiridon Mavroyeni Paşa (d. 1817 - ö. 1902), Osmanlı padişahı II. Abdülhamit'in özel hekimi, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane hocası, Cemiyet-i Tıbbiye-i Şahane başkanı ve Meclis-i Ayan üyesiydi.