Zırh Eskiden savaşlarda ok, kılıç, balta gibi silahlardan vücudu korumak için kullanılan çelik giyecek.

Eskiden beri savaş alanlarında hasımların kesici silahlarından kendilerini korumaya çalışanlar çeşitli tipte zırhlar kullanmışlardır. Zırh gömlek, kolçak, dipçek şeklindeki Osmanlı ve Memluklerin kullandığı hafif, hareket serbestliği veren zırh ile Avrupalıların kullandıkları zırhlar birbirinden çok farklıdır. Avrupalılarınki yapılış şekli, ağırlığı itibariyle kullananda hareket kabi

Zırh

Zırh Eskiden savaşlarda ok, kılıç, balta gibi silahlardan vücudu korumak için kullanılan çelik giyecek.

Eskiden beri savaş alanlarında hasımların kesici silahlarından kendilerini korumaya çalışanlar çeşitli tipte zırhlar kullanmışlardır. Zırh gömlek, kolçak, dipçek şeklindeki Osmanlı ve Memluklerin kullandığı hafif, hareket serbestliği veren zırh ile Avrupalıların kullandıkları zırhlar birbirinden çok farklıdır. Avrupalılarınki yapılış şekli, ağırlığı itibariyle kullananda hareket kabiliyetini çok sınırlar. Orta Asya'dan beri Türklerin kullana geldikleri ise küçük parçaların birleşmesinden meydana gelen hafif ve kullanışlı zırh takımlarıydı. Özellikle 15 ve 16. yüzyıllara ait Osmanlıların kullandıkları zırhlar göğüs ve sırtı takviye eden madeni plakalar ve küçük halkaların birbirleriyle birleşmesinden meydana gelen zincir örgüden yapılırdı. Genellikle zırh gömlek, yarım kollu, arkadan tek yırtmaçlı olurdu. Bileğin, kolun muhafazası için kolçak tabir edilen zırh parçası, dizleri korumak için bacakların diz ve baldır kısmına dizçek adı verilen zırhlar giyilirdi.

On sekizinci yüzyılda Osmanlı ordusunda kullanma önemi kalmadığı için zamanla kaldırıldı. Sultan İkinci Abdülhamid Han (1876-1909) zamanında çelik göğüslükler yapıldı.

Süvariler kendilerini ve çok kıymetli olan atlarını kesici silah darbelerinden korumak için zırh kullanmışlardır. Savaşlarda atlara giydirilen zırh, at alın zırhı, boyun zırhı, sağrı zırhı olmak üzere üç parça olurdu.

Harp gemilerinin korunması için kaplanılan çelik levhalara da zırh denir. On sekizinci yüzyılda harp gemileri, bordalarına asılmış zincir veya kum torbaları ile korunurdu. Çelik levhalarla korunma 1895 yılında başladı. Birinci Dünya Savaşın sonra ise uçak, torpido ve diğer silahların tesirlerinden korunmak için zırh kalınlıkları artırıldı. Uçak gemilerinde, güvertedeki zırh kalınlığı 400-450 mm'ye kadar çıkartıldı.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

zırh

1 . Savaşlarda ok, kılıç, süngü vb. silahlardan korunmak için giyilen, demir ve tel levhalardan yapılmış giysi.
2 . Savaş gemilerinin veya bazı araçların dışına kaplanılan çelik levha.

zırh

savaşlarda ok, kılıç, süngü gibi silahlardan korunmak için giyilen, demir ve tel levhalardan yapılmış giysi. savaş gemilerinin ya da kimi savaş araçlarının dışına kaplanılan çelik levha.

zırh

Türkçe zırh kelimesinin İngilizce karşılığı.
[ZIRH International] n. armature, armor, armour [Brit.], coat of mail, corselet, cuirass, edging, harness, mail, sheathing, sheeting, shield, breastplate

zırh

Türkçe zırh kelimesinin Fransızca karşılığı.
cuirasse [la], bord [le], carapace [la]

zırh

Türkçe zırh kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Harnisch, Panzer

Yanıtlar