Zağanos

1. Adını Zağanos Paşa'dan alan Trabzon il merkezinde mahalle adı 2. Zağanos köprüsü: Zağanos mahallesinde tarhibir köprü adı 3. Zağanos Paşa (Fatih Sultan Mehmet'in veziri ve hocası)

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Zağanos ilgili konular

 • Ceneviz

  Ceneviz Alm. Genua, Fr. Gene, İng. Genoa. 1815 senesine kadar devam eden Cenova Cumhûriyetine Osmanlılar tarafından verilen isim. Cenova, Ligurua
 • Zağanos

  1. Adını Zağanos Paşa'dan alan Trabzon il merkezinde mahalle adı 2. Zağanos köprüsü: Zağanos mahallesinde tarhibir köprü adı 3
 • Trabzon tarihi eserler ve turistik yerler

  Karadeniz’in sembolü kabul edilen, ikinci İstanbul olarak vasıflandırılan Trabzon; târihî eserleri, tabiî güzellikleri, zengin folkloru
 • Rumeli Hisarı

  Rumeli Hisarı İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Boğaziçi'nde bulunduğu semte adını veren hisar. Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul'un feth
 • Rumelihisarı Müzesi

  Sarıyer İlçesi sınırları içinde ve bulunduğu mevkiye adını veren hisar, otuz dönümlük (30.000 m²) bir alanı kapsamaktadır. Anadolhisar
 • Zağanos Mehmed Paşa

  Fâtih Sultan Mehmed Han devrinin meşhur vezirlerinden. Doğum yeri ve târihi hakkında bilgi yoktur. Sultan İkinci Murâd Hanın kızını alarak
 • Zağanos Paşa

  Zağanos Paşa (veya Zağnos Paşa), Fatih Sultan Mehmet devrinde önemli rol oynamış, Gelibolu sancak beyliği ve kaptan-ı deryalık görevlerinde
 • Zağnos Paşa

  Zağanos Paşa (veya Zağnos Paşa), Fatih Sultan Mehmet devrinde önemli rol oynamış, Gelibolu sancak beyliği ve kaptan-ı deryalık görevlerinde
 • İskenderpaşa

  İskenderpaşa, Nakşibendi tarikatının Halidiye kolunun, Gümüşhanevî Dergâhı`na dayanan günümüzde Mahmud Esad Coşan`ın vefatının ardı