Zağanos Paşa (veya Zağnos Paşa), Fatih Sultan Mehmet devrinde önemli rol oynamış, Gelibolu sancak beyliği ve kaptan-ı deryalık görevlerinde bulunmuş, 1467-1469 yılları arasında ise Trabzon Sancak Beyliği yapmış bir Osmanlı paşasıdır.

Zağnos Paşa

Zağnos Paşa ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Zağanos Paşa

Yanıtlar