Zab��T Katibi

ISO 639:z

Katilin Katibi

zab

Zap Suyu, Büyük Zap Suyu, Süryanice de Zovo 'eloyo/Zava 'Ellaya olarak da bilinir, Doğu Anadolu Bölgesi'nden doğup Türkiye sınırları dışında Dicle Nehri'ne ulaşan akarsu. Bazı yeni kaynak ve haritalarda Çığlı Suyu adıyla geçer.

Küçük Zap

Küçük Zap (Aşağı Zap da denir, ''(al-Zāb al-Asfal)'', ''(Zâb-e Kuçak)'' , Süryanice: ܙܒܐ ܬܚܬܝܐ ''(Zāba taḥtāya)''), İran'daki Zagros Dağları'nda doğup Irak'a girerek, Dicle Nehrine karışan akarsu.

Übeyy bin Kâb

Übeyy bin Kâb (ö. 654, Medine), sahabi ve ilk dönem müfessir, muhaddis ve fakihlerindendir.

mabeyin

Mabeyin ya da Mabeyn-i Hümayun veya Mabeyn-i Hümayun-ı Cenab-ı Mülukane Osmanlı sarayında padişahın özel kalem müdürlüğü işlevini gören kurumdu. Özellikle 19. yüzyılda bu kurum büyük bir önem kazanmıştır.

Tab'î Mustafa Efendi

Tab`î Mustafa Efendi (?, Üsküdar -1774), 18. yüzyılın en tanınmış Türk bestekârlarındandır.

Galibi Tarikatı

Galibi Tarikatı (Galibilik), Kadiri ve Rufai tarikatlarının birleşiminden doğan Muhammedi Tasavvufun bir koludur.

Galibi tarikat

Galibi Tarikatı (Galibilik), Kadiri ve Rufai tarikatlarının birleşiminden doğan Muhammedi Tasavvufun bir koludur.

zabıt kâtibi

Zabıt Katibi, zabıt katibi, adalet bakanlığı'nca taşra ve merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere atanan yardımcı yargı personelidir. Zabıt kâtibi, adliyelerde (mahkeme veya savcılıklarda), bölge idare ve iş mahkemelerinde, seçim kurulları veya müdürlü...