Zabid

Eyalet

Eyalet, çoğunlukla valilerce yönetilen ve yönetim bakımından bir tür bağımsızlığı olan büyük yönetim birimlerine denir. Osmanlı Devleti zamanında en büyük yönetim birimlerine eyalet denirdi ve eyaletlerin başında bir beylerbeyi bulunurdu. ABD, Avusturya v...

Suleyhiler

Suleyhiler Mısır'daki Şii-Fatımi Devletine bağlı bir Arap hanedanı. 1038-1168 yılları arasında Hadramut'tan Mekke'ye kadar Yemen ve Asir bölgesine, tamamen hakim oldular. Yemen, Abbasi hilafet merkezi olan Bağdat'a uzaklığı sebebiyle kontrolden mahrumd...

Tehlike altındaki Dünya Mirası Alanlarının Listesi

UNESCO`nun Dünya Mirası Komitesi tarafından tehlike altında olarak listelenmiş 31 alan vardır. Parantez içindeki tarihler alanın bu listeye alındığı tarihi gösterir.

Dünya Mirasları

Dünya Mirasları, UNESCO ("United Nations Education, Science and Culture" Türkçesi:''Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür'') tarafından belirlenen kültürel ve doğal varlıkların listesidir. Dünya miraslarının korunması için 175'ten fazla ülke bir ant...