ZABT U RABT (türkçe) anlamı
1. Disiplin
2. âsâyiş
3. düzen
4. Hüsn-ü tedbir ve basiret ile muhâfaza.