Zakir

Kısaca: Zakir, İslam'ın Oniki İmam mezhebi içinde yer alan Alevi-Bektaşilikte, Cem ibadeti içerisinde deyişleri saz eşliğinde söyleyen ve bu statüye çekirdekten, başka bir deyişle kuşaktan kuşağa sözlü aktarma yolu ile yetişerek gelen ozanlardır. Zakirler ortalama 1000 ile 3000 arasında deyişi belleğinde tuttukları düşünülürse her birinin ayrı bir araştırma konusu olduğu birçok çevrede belirtilmektedir. ...devamı ☟

Zakir, İslam'ın Oniki İmam mezhebi içinde yer alan Alevi-Bektaşilikte, Cem ibadeti içerisinde deyişleri saz eşliğinde söyleyen ve bu statüye çekirdekten, başka bir deyişle kuşaktan kuşağa sözlü aktarma yolu ile yetişerek gelen ozanlardır. Zakirler ortalama 1000 ile 3000 arasında deyişi belleğinde tuttukları düşünülürse her birinin ayrı bir araştırma konusu olduğu birçok çevrede belirtilmektedir. Zakirlerin belleğinde tuttuğu deyişler hem önceki etkili ozanların deyişlerinden, hem de kendi ürettiği ve sentez olduğu anlaşılan ilahi şiirlerden oluşur. Zakirlerin etkilendiği ozanların başında Yedi Ulu Ozan'lar başı çekmektedir. Deyişlerin konusu ile daha çok Allah, İslam, Muhammed, Ali, Oniki İmamlar, Ehli Beyt sevgisi, Hüseyin, Kerbela, Hacı Bektaş-ı Veli, Balım Sultan gibi İslam'ın temel karakterlerinin yanı sıra, öteki Caferi ve İsmaili Alevi toplulukların aksine Musa, Davut ve Süleyman gibi Yahudilik, Hıristiyanlık peygamberleri de Muhammed, Ali ile beraber övmektedir. Kelime anlamı zikrullah yapandır. Tekke ve dergahlarda ilahi okuyan ve cehri zikir yaptıran kişidir. Özellikle Kadirilikte önemli bir mertebedir. Anadolu dışında Zakirlik Yerel inanç ve kültürün bir sonucu olmasına karşın Orta Asya'da da bu tür ozanların yarı dinsel nitelikte şiirler okuduğu bilinmektedir. Ancak 12 İmam inancını benimseyen ve İslamlaşan Türk topluluklarının gelecek yüzyıllardaki etkisi ile Zakirlik geleneği Balkanlara da sıçrayacaktır. Özellikle Bektaşi tarikatı aracılığıyla bugün Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Arnavutluk ve Batı Trakya bölgesinde Zakirlik geleneğinin izleri saptanmaktadır.Öte yandan Kars ve Iğdır illerimizde yaşayan Türklerle benzer kültüre sahip Azerbaycan Türklerinde bu kurumun SSCB'den beri devlet tarafından kültürel miras olarak korunduğu tarihsel gelişim içinde açıkça görülmektedir. Dış bağlantılar * [1]

Kaynaklar

Vikipedi

zakir

(Arapça) Erkek ismi - Zikreden, ,anan. Allah'ı gerektiği gibi teşbih ve tehmid eden. Kur'an'ı öğüt verici, gerçek bir zikir olarak gören.

Fatih - 6 yıl önce

ZÂKİR: Zikreden, zikredici. * Hafızası kuvvetli. * İlâhiler okuyan. Çok çok duâ ve Esmâ-i İlâhiyeyi okuyan. * Tekrar eden.


Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Zakir
3 yıl önce

1- Zakir, İslam'ın On İki İmam mezhebi içinde yer alan Alevi-Bektaşilikte, Cem ibadeti içerisinde deyişleri saz eşliğinde söyleyen ve bu statüye çekirdekten...

Zakir Hüseyin (siyasetçi)
6 yıl önce

Zakir Hüseyin (8 Şubat 1897-3 Mayıs 1969), 1967-1969 arasında Hindistan cumhurbaşkanıdır. Ülkesinde bu göreve getirilen ilk Müslüman olmuş ve laikliği...

Derdmend
6 yıl önce

Derdmend mahlasıyla yazmış olan şair Muhammed Zakir Muhammedsadıkoğlu Ramiyev (Rameev) klasik Tatar edebiyatının en önemli temsilcilerinden biridir. 1917...

Zakir Hüseyin (müzisyen)
6 yıl önce

Zakir Hüseyin (Hint: ज़ाकिर हुसैन, Urdu: زاکِر حسین), (d. 9 Mart 1951). Zakir Hussain olarak da yazılmaktadır. Hindistanlı tabla ustası, kendisi gibi...

Zakir Hüseyin (müzisyen), 1951, 9 Mart, Hindistan, Hint, Tabla, Urdu, Üstad Allah Rakha
Zakir Kadiri Ugan
6 yıl önce

Zakir Kadiri Ugan (d. 1878, Samara, ö. 1954, Ankara) Tatar kökenli antropolog, tarihçi ve yazardır. İbn-i Haldun'un Mukaddime adlı eseri ile Kur'an tefsircisi...

Ebu Hasan Behmenyar
6 yıl önce

temsilcilerindendir. Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi muhabir üyesi Zakir Memmedov araştırmaları sonucunda Azerbaycan'da Doğu peripatetizminin ilk...

Hoş Gelişler Ola
3 yıl önce

Terekeme Türklerinden Yetim Mehmet Bey (Türkel) tarafından Tiflis'te hazırlanmıştır. ^ a b c Ziya Zakir Acar (2004). Her Yönüyle Iğdır. Ankara. s. 227. ...

Semah
3 yıl önce

(Allah'a yaklaşmak) aynıdır. Alevi semahlarındaki en önemli çalgı bağlamadır. Bağlamayı çalan ve deyiş söyleyen kişilere Zakir denir. Alevilikte semah dansı...

Semah, Alevi, Bektaşi, Cem, Dans, Müzik, Taslak, İslam