Zakir H��Seyin (Politikac��)

Zakir Hüseyin

* Zakir Hüseyin (politikacı)

Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası

Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası ya da kısaca AGSP, (eski adıyla ''Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası'') Avrupa Birliği'nin Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası'nın en önemli ayağı ve Avrupa Birliği'nin askeriye ve savunma alanlarını kapsayan yön...

Yeni Ekonomik Politika

realpolitik

Realpolitik, herhangi bir ideale veya kurama bağlanmaksızın tamamiyle mevcut gerçeklere uyum sağlayarak amaçlarını gerçekleştirmeye çalışmak anlamında kullanılan Almanca terimdir. Realpolitik kelimesi bir dış politika kavramı olarak İngilizce ve Türkçe de...

Nuri El Maliki

Nuri El Maliki (d. 1950) şu an Irak Cumhuriyetinin başbakanlığı görevinde bulunan Iraklı siyasetçi ve devlet adamıdır. ABD ile ülkenin güneyindeki Şii topluluğunu barıştırmaya yönelik bir politika çizmektedir. ABD ile Iraklı Şii direnişçiler arasında bir...

Dietrich Eckart

Dietrich Eckart (23 Mart 1868 - 26 Aralık 1923), Alman politikacı ve Nasyonal Soyalist İşçi Partisi`nin (NAZİ veya NSDAP) ilk üyelerinden birisi olup, Hitler`in 3.000 NAZİ ile Marienplatz`e darbe yapmak amacı ile yürüken polis ateşine maruz kalıp yaraland...

Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası

Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası ya da ODGP (İngilizce: ''Common Foreign and Security Policy'') 7 Şubat 1992 tarihinde imzalanan Maastricht Antlaşması'yla Avrupa Birliği'nin ''üç sütunundan'' biri olarak kabul edilmiştir. 1 Mayıs 1999 tarihinde yürü...

İçe göçme

Postmodern düşünür Baudrillard’ın postmo­dern dünyada çok çeşitli olguların ilgili olduk­ları düzlemlerde, nicesel yeğinlik kazandıktan sonra infilak etmek suretiyle, hem kendilerini ve hem de İnsanların onlarla ilgili düşünce ve varsayımlarını yok etme d...