Zalim şu anlamlara gelebilir:...

ZALIM (türkçe) anlamı
1. (C.: Zılem-Zılmân) Deve kuşunun erkeği.
2. Kaymağı alınmadan içilen süt.
3. Hiç bozulmamış yerden kazılan toprak.
ZALIM (türkçe) anlamı
4. acımasız ve haksız davranan
5. kıyıcı
6. zulmeden
ZALIM (türkçe) ingilizcesi
1. adj. arbitrary
2. atrocious
3. bloody-minded
4. brutal
5. cruel
6. cutthroat
7. draconian
8. draconic
9. fell
10. fiendish
11. flinty
12. grim
13. heavy handed
14. ill-natured
15. inhuman
16. miscreant
17. oppressive
18. outrageous
19. sanguinary
20. savage
21. stony
22. truculent
23. tyrannic
24. tyrannical
25. n. daemon [Brit.]
26. demon
27. felon
28. heavy
29. ogre
30. oppressor
31. persecutor
32. savage
ZALIM (türkçe) fransızcası
1. cruel/le
2. féroce
3. persécuteur/trice
4. sanguinaire
5. oppresseur [le]
ZALIM (türkçe) almancası
1. n. Bedrücker
2. Bluthund
3. Blutsauger
4. Bösewicht
5. Peiniger
6. Ungeheuer
7. Unterdrücker
8. Wüterich
9. Zwingherr
10. adj. erbarmungslos
11. grausam
12. hart
13. tyrannisch

Zalim hakkında bilgiler

ZALİMBir kimsenin hakkını zorla elinden alan, haksızlık yapan, merhametsiz ve gaddar kimse. Arapça bir kelime olup Arap dilinde mastarı: "Bir şeyi ait olduğu yerin dışında bir yere koymak" anlamındadır. Bir şeyi eksik ya da fazla yapmak yahut zamanının veya mekanının dışında yapmak da zulüm olarak ifade edilmektedir.

Kur'an-ı Kerim'de cehalet, şirk, fısk anlamında "nur"un zıddı olarak kullanılır. Bu anlamlarıyla Kur'an'ın temel kavramlarından biridir.

Peygamberler, insanları zulümattan nura kavuşturmak için gönderilmişlerdir. Mesajları aydınlıktır; karışık yollar ise zulümattır, karanlıktır: Âllah mü'minlerin velisidir, onları zulümattan nura çıkarır, kafirlerin velileri ise Tağuttur, onları nurdan zulümata çıkarır" (Bakara, 2/257). O halde gerek fert gerekse toplum bazında Allah'ın emir ve yasaklarının ortaya çıkardığı sonuç nurdur, aydınlıktır. Karşıtı emir ve yasaklar ise, zulümattır, karanlıktır; işleri yerli yerinde yapmamaktır.

Kur'an'da zulüm çeşitlerinin en büyükleri olarak şunlar sıralanmaktadır:

Şirk (Lukman, 31/13); Allah'ın mescidlerinde O'nun adının (dolayısıyla emir ve yasaklarının) anılmasına engel olmak (Bakara, 2/114); Allah'ın bildirdiklerini gizlemek ve O'nun adına yalan söylemek (el-Bakara, 2/144; el-A'raf, 7/38; Yunus, 10/17; Hud, 11/18...); Allah'ın ayetlerini yalanlamak ve ayetlerinin başkalarına ulaşmasına engel olmak (el-En'am, 6/157; Yunus, 10/17; Kehf, 18/57); Allah'ın ayetlerinden yüz çevirmek (Secde, 32/22); Müslüman olduğunu iddia etmekle birlikte Allah adına yalan söylemek (es-Saff, 61/7).

İnsan, bütün bu zulümleri işlemeye müsait bir varlıktır. Bu nedenledir ki Kur'an-ı Kerim'de "çok zulmeden" anlamına gelen "zelum" olmakla nitelenmiştir (İbrahim, 14/34).

Yüce Allah; gerek ahirette insanları cezalandırırken zalim olmadığını, bu cezaları kendilerinin hakkettiğini sık sık vurgulamaktadır (bk. Âlu İmran, 3/182; el-Enfal, 8/51; Hacc, 28/10; Fussilet, 41/46; Kaf, 50/29).

Zalimler ahirette cezayı hakkettikleri gibi bu dünyada da cezalandırılırlar. İnsanların başlarına gelen toplu felaketler, zulümleri sebebiyledir. "De ki: Allah'ın azabı size ansızın veya açıkça gelirse zalimlerden başkası mı yok olur" (el-En'am, 6/47).

Yüce Allah, zalimleri dost edinmeyi de zalimlik olarak nitelemektedir. Hatta zulmeden, kişinin babası veya kardeşleri bile olsa onlara dost olmak, zalimliktir (bk. et-Tevbe, 9/23). Böylece dostluğun akrabalık bağlarına göre değil, adalet ve inanç esaslarına göre olması gerektiği anlatılmaktadır.

Kur'an-ı Kerim, üç çeşit zulümden bahsetmektedir:

a- İnsanın kendi kendine zulmü. İnsanın gerek bedenine ve gerekse ruhuna karşı işledikleri haksızlıklar, kendi kendine yaptığı bir zulümdür.

b- İnsanın Allah'a karşı işlediği zulüm. Allah'a ortak koşmak, emirlerine riayet etmemek bu zulüm çeşidine girer.

c- İnsanların kendi aralarında yaptıkları zulümler. Toplumların helak olmasına neden olan zulüm, bu çeşit zulümdür.

M. Sait ŞİMŞEK

 

Şarkı Sözleri

Sezen Aksu tarafından Düş Bahçeleri albümünde söylenen zalim adlı şarkının sözleri.


ten beyaz saç kızıl güller
kahkahasında bülbüller
kirpiği kapkara tüller
ben o afete vuruldum
göz değil nakış mübarek
bendeki aşk değil ibadet
elleri sevdi nihayet
ben ebedi saadetten kovuldum

gölgemi aldım yanıma
vurdum hasretin yoluna
benzedim bahtsız mecnun'a
yüce mevla'ya sığındım

seyret perişan halimi bende akşam olmakta
dostlar seyrelmiş beyhude lafla vakit dolmakta
avare oldum serseri oldum terk-i diyarda
zalim, senin allah'ın yok mu
yarin gözü yüksekte benim bir kuru aşkım var
düşmanlarım nispette be hey kara vicdanlı yar
yağdı saçlarıma genç yaşımda lapa lapa kar
zalim, senin allah'ın yok

göz değil nakış mübarek
bendeki aşk değil ibadet
elleri sevdi nihayet
ben ebedi saadetten kovuldum

gölgemi aldım yanıma
vurdum hasretin yoluna
benzedim bahtsız mecnun'a
yüce mevla'ya sığındım

seyret perişan halimi bende akşam olmakta
dostlar seyrelmiş beyhude lafla vakit dolmakta
avare oldum serseri oldum terk-i diyarda
zalim, senin allah'ın yok mu
yarin gözü yüksekte benim bir kuru aşkım var
düşmanlarım nispette be hey kara vicdanlı yar
yağdı saçlarıma genç yaşımda lapa lapa kar
zalim...

seyret perişan halimi bende akşam olmakta
dostlar seyrelmiş beyhude lafla vakit dolmakta
avare oldum serseri oldum terk-i diyarda
zalim, senin allah'ın yok mu
yarin gözü yüksekte benim bir kuru aşkım var
düşmanlarım nispette be hey kara vicdanlı yar
yağdı saçlarıma genç yaşımda lapa lapa kar
zalim


Yalın tarafından Zalim albümünde söylenen zalim adlı şarkının sözleri.

ellerine sağlık hadi durma kutla bu zafer senin
yüreğine sağlık yalan dünyada tek safirin
onu kaybetme onu kirletme hırsınla süsleme

hadi seni sevdim diyeli bir daha
gözümü karartıp yeniden taptım da

değişecekmisin söyle değişebilecek misin
zalim

zalim oyun bozan sen de bu büyü de yalan
gelip de bir tanem olmaya ne hakkın var

zalim oyun bozan sen de bu büyü de yalan
gelip de bu canda hükmetmeye ne hakkın var
gelip de bir tanem olmaya ne hakkın var

Sebnem Kisaparmak tarafından Bir Şiirdi Yokluğun albümünde söylenen zalim adlı şarkının sözleri.

Yudum tarafından Bir Yudum Sevgi albümünde söylenen zalim adlı şarkının sözleri.

Levent Yüksel tarafından Levent Yüksel albümünde söylenen zalim adlı şarkının sözleri.


ten beyaz saç kızıl güller
kahkahasında bülbüller
kirpiği kapkara tüller
ben o afete vuruldum
göz değil nakış mubarek
bendeki aşk değil ibadet
elleri sevdi nihayet
ben ebedi saadetten kovuldum
gölgemi aldım yanıma
vurdum hasretin yoluna
benzedim bahtsiz mecnuna
yüce mevlana'ya sığındım
seyret perişan halimi bende akşam olmakta
dostlar seyrelmiş beyhude lafla vakit dolmakta
avare oldum serseri oldum terki diyarda
zalim senin allah'ın yok mu
yarın gözü yüksekte benim bir kuru aşkım var
düşmanlarım nisbette behey kara vicdanlı yar
yağdı saçlarıma genç yaşımda lapa lapa kar
zalim senin allah'ın yok mu

Hüner Coşkuner tarafından söylenen zalim adlı şarkının sözleri.


bir sevda geldi başıma
felek su kattı aşıma
uyku girmiyor gözüme
unuttun beni zalim

gülüşün ince kıvrak şensin
bir selam vermeden geçersin
bilsen beni ne çok üzersin
seviyorum seni zalim

bir gün ümit veriyorsun
sonra gülüp kaçıyorsun
sen beni öldürüyorsun
unuttun beni zalim

Gullu tarafından söylenen zalim adlı şarkının sözleri.


çileli hayatı paylasan bendim
anlamsız günlerin nesesi bendim
karanlık dünyanın ısıgı bendim
beni böyle bırakıp nasılda gittin?

nereden sevdim o zalimi..nereden sevdim o zalimi?
hayatımı yakıp gitti..
nereden sevdim o zalimi..nereden sevdim o zalimi?
beni böyle perişan etti..

aşkından başka bir aşk tanımazdım
ayrılık acısı tattırmadım ki
canım gibi sevdim yandırmadım ki
gönül defterini kapatıp gittin..

nereden sevdim o zalimi..nereden sevdim o zalimi?
hayatımı yakıp gitti..
nereden sevdim o zalimi..nereden sevdim o zalimi?
beni böyle perişan etti..

Safiye Soyman tarafından söylenen zalim adlı şarkının sözleri.


ümit veren sen
cefa çeken ben

vefasızsın sen
insafsızsın sen
taş kalplisin sen zalim
x 2

[nakarat] x 2
anlamıyorsun gönül derdinden
çıkarıyorsun çabuk kalbinden
böyle giderse seni sevemem zalim

bilmem ki seni ben sevdim

güvendim sana gönlümü verdim
vermez olaydım zalim
x 2

[nakarat] x 2

Sertac Yanmaz tarafından söylenen zalim adlı şarkının sözleri.


ellerine sağlık, hadi durma kutla bu zafer senin
yüreğine sağlık, yalan dünyanda tek safirin
onu kaybetme, onu kirletme, hırsınla süsleme

ellerine sağlık, hadi durma kutla bu zafer senin
yüreğine sağlık, yalan dünyanda tek safirin
onu kaybetme, onu  kirletme, hırsınla süsleme

hadi seni sevdim diyelim bir daha,
gözümü karartıp yeniden taptığımda
değişecek misin söyle, değişebilecek misin zalim?
değişecek misin söyle, değişebilecek misin zalim?

zalim oyun bozan, sen de bu büyü de yalan gelip de bir tanem olmaya ne hakkın var?
zalim oyun bozan, sen de bu büyü de yalan gelip de bu canda hükmetmeye ne hakkın var?
gelip de birtanem olmaya ne hakkın var?

ellerine sağlık, hadi durma kutla bu zafer senin
yüreğine sağlık, yalan dünyanda tek safirin
onu kaybetme, onu kirletme, hırsınla süsleme

hadi seni sevdim diyelim bir daha
gözümü karartıp yeniden taptığımda
değişecek misin söyle, değişebilecek misin zalim?
değişecek misin söyle, değişebilecek misin zalim?

zalim oyun bozan, sen de bu büyü de yalan gelip de bir tanem olmaya ne hakkın var?
zalim oyun bozan, sen de bu büyü de yalan gelip de bu canda hükmetmeye ne hakkın var?

Dj Akman tarafından söylenen zalim adlı şarkının sözleri.


hani neredesin sen bana hesap vereceksin bumuydu bana olan sevgin
allah belanı versin karşımda durma sen mikrobun birisin yanıma yaklaşma
al götür yalan sevgini uzaklara dönme bir daha bana inanmam senin o sahte
gözyaşlarına durma boşuna benim yanımda git başkasına belki o inanır sana
inanmassa bile kadere değil kendine ağla.yazıklar olsun sana...
gittin gideli butun dunyayı yıktın başıma.gözlerim ağlama aşkını gösterme ona
sende biraz zalim olsana bırak gıtsın o kendi yoluna yıllarını verdin ona
o ne verdi bana acılardan başka..seni tanımasaydım keşke..hayatım boyunca
.nerden çıktın karşıma.şimdi yandım bittim küloldum
bunların hepsini sana borçluyum.bugune kadar sadece hayal kurmuşum
ben seni böyle tanımadım tanıdığımdanda beter olmuşsun
ne dediysen herşeyine tamam dedim sustum..bunlar yetmemiş gibi beni
can elinden vurdun...kimselerin lafına inanmazdım.sen bana inandırdın
helal olsun. sana soruyorum.şimdi mutlumusun..mutluysan hadi
durma çal oyna.aşkımız bitti sonunda..biliyorum ağlamazsın gülersin buna
aptallık bende nasıl inandım sözlerine laflarına.ne yapayım dayanamıyorum
o güzel bakışlarına.ellerimi nasıl tuttuğun halen aklımda.artık çık ordan elveda
beni bırakıpta gidemessin böyle.benden ne istedin söylesene.sana herşeyimi
vermiştim bile... hani sende seviyordum şimdi nereye.sus konuşma
gidemessin biyere..bırakamassın beni onca soruların içine...
bıraktın her gün sordum kendime neden diye...yeter artık bebırakın artık peşimi sorular
gelmeyin artık üstüme.nefret dolu sevgimin üzerine.senin yüzünü
birtek şeytan görsün...o güzel suratını bırakıp kalbine tükürsün.
cevapsız kalan sorularım seninle bir toprağa gömülsün..sen sevgimi
görmeyen 1 kördün..bende kalpsize kalbimi veren ama bunu görmeyen bir hiçtim..oyununu
çözdüm ..bu kahpeyle geçmiş her günüm..elimi tutma kahpelere yoktur benim sözüm
ah kalbim ah gözüm nasılda aldanıp düştün 1 zalimin eline..sevdin ama ne diye
yolun sonundaki hediye uçuruma gitmeden önce gitti size  teker teker
denize kalbim düştü kırıldı boğuldu..gözlerimse doldu.seninki ise aşk değildi oyundu.gerçekler saklandı.örtüldü perdeler
açıldı yalanlar sunuldu.değer verir vermez.seven sever sevmez.değer verip seversin zalimmidir bilinmez

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Zalim Şevki

Zalim Şevki, Engin Ergönültaş`ın yazıp çizdiği çizgi karakter.

Zalim (dizi, 2003)

Zalim, 2003 yılında 13 bölüm olarak yayınlanan macera dizisidir. 14 Mart 2003 tarihinde Star TV ekranlarında yayına başlamıştır ve 25 Haziran 2003 tarihinde sezon finali yaptı.

Zalim (dizi)

Zalim, 2003 yılında 13 bölüm olarak yayınlanan macera dizisidir. 14 Mart 2003 tarihinde Star TV ekranlarında yayına başlamıştır ve 25 Haziran 2003 tarihinde sezon finali yaptı. Ertesi sezon yetkilililer dizinin askıya alındığı durumunun şimdilik belli olmadığını belirttiler; ...

Zalim (şarkı)

Zalim, Yalın'ın 25 Mart 2004'te çıkan Ellerine Sağlık albümünün ilk klip şarkısıdır. Şarkının sözleri Yalın'a, müziği ise Serkan'a aittir.