zamir-i izafi

Osmanlıca zamir-i izafi kelimelerinin Türkçe karşılığı.
Gr: Muzâfların sonuna gelen -im, -in, -i, -imiz, -iniz, -leri gibi eklerdir.

Yanıtlar