Zan dili

Zan dili; Dilbilimciler, Lazca ve Megrelce’yi antik Kolhis dili olarak da bilinen Zan dili’nin zaman içinde ikiye ayrılmış ve kendi başlarına gelişmiş iki kolu olarak tanımlar. Zan ya da Kolhis dili de Güney Kafkas dilleri'ne ait bir koldur.

Zan dili

Zan dili, dilbilimciler}, Lazca ve Megrelce'yi antik, Kolhis dilihttp://www.exploregeorgia.com/en/georgia/georgians.html Kolkhuri DialectsAmerijibi-Mullen, Rusudan (ed., 2006), K'olxuri (megrul-lazuri) ena: Colchian (Megrelian-Laz) language. ICGL (Universali: Tbilisi, Georgia), www.icgl.org. (see also the review of this book by Andrew Higgins.) olarak da bilinen Zan dili'nin zaman içinde ikiye ayrılmış ve kendi başlarına gelişmiş iki kolu olarak tanımlar.http://www.turkleronline.com/diger/lazlar/lazlar2/lazlar2_sayfa_60.htm Laz Dili Zan ya da Kolhis dilihttp://www.ling.helsinki.fi/sky/tapahtumat/el/endabs.htm Historical Perspective of Laz de Güney Kafkas dilleri'ne ait bir koldur. Gürcüce, Svanca ve Acarca da akraba dilleridir. Bu dil; Abhazya'nın Gal rayon, Gürcistan'ın Megrelya bölgesinde ve Acaristan'ın Batum kentleriyle; tarihte Lazistan olarak bilinen Doğu Karadeniz yöresindeki laz nüfuslu kentlerde konuşulur. Toplam konuşanı 800,000 civarındadır.} Tüm bu 4 dil Kafkas dil grubu içerisinde değerlendirilmektedir. Ancak Kuzey Kafkas dilleri ile bu dört dilin akrabalığı kesin oranda ispat edilemediğinden Güney Kafkas dilleri ya da bilinen diğer adıyla Kartvel dillerinin izole bir dil ailesi olduğu söylenmektedir.http://www.bianet.org/bianet/yazdir/38968 Megrelo-Lazlar ve Gürcüler Nicholas Marr tarafından ilk kez mukayese edilen dil daha sonra George Hewitt, Georges Dumíézil, Arnold Chikobava ve Gí´ichi Kojima tarafından da çalışma konusu yapılmış, bazı kitaplar yayımlanmıştır.} Megrelce ve Lazca konuşanlar arasında % 70-80 arasında karşılıklı anlaşma söz konusudur. Dilbilimcilere göre Kolhis'in yıkılmasından sonra bu ortak dil ilk ayrışma evresine girmiş oldu.Bedia Leba, Halkbilimci Wolfgang Feurstein ile söyleşi, Ogni Kültür Dergisi, sayı 5, Temmuz-Ağustos 1994. Ancak asıl ayrışmalar Lazika'nın Rioni havzasının güney kesimi 5. ve 6. yüzyıllardaki Bizans-Pers savaşları nedeniyle Megrel-Laz nüfusunun tamamına yakınını yitirmesiyle başlamıştı. Bu bölge nüfustan arınmış bir yer haline geldi.} Bu yüzden Emevi Arap istilalarından etkilenen Gürcüler Kartli'den kitlesel olarak göç ederek süreç içinde bu bölgeye yerleştiler. Böylece günümüzde Müslümanları Laz, Hıristiyanları Megrel olarak adlandırılan Megrel-Lazlar arasında, Gürcülerden oluşan ve yine günümüzde Guria/Acara olarak bilinen tampon bölge oluştu.} Bundan sonra da Kolhis halkı ikiye bölünmüş oldu ve Osmanlı hakimiyetiyle dinin de etkisiyle Lazca ve Megrelce arasında kesin dilbilimsel ayrılıklar yaşandı. Ancak bu farklılıklar anlaşmaya engel olup, iki dil arasında diyalog kurulmasına mani olacak kadar keskin değildir. İki dil arasında% 70-80 oranında bir anlaşma mümkündür.} thumb|400px|right|Güney Kafkas dilleri Aşağıdaki tablda Laz ve Megrel dillerine yani Zan diline(Kolhis) ait bazı kelime örnekelri verilmiştir:} }oro}xu ||}oro}xua |- |Aile||Ocaği ||Ocaxi |- |Sekiz||Ovro ||Ruo |- |Megrelya||Omargale ||Samargalo |- |Kar||Mtini ||Tinu |- |Güvercin||Ťoroci ||Ťoronci |- |Kalpsiz||Uguroni ||Ugure |- |Önce||}oxle ||}oxole |}

Notlar

}

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar