zanaatkâr

Zanaat, sermayeden çok nitelikli emeğe dayalı; öğrenimin yanı sıra el becerisi ve ustalık gerektiren meslek. Bu tür mesleklerin erbâbına zanaatkâr denir.

Zanaatkâr

Zanaatkar veya zanaatçı, sermayeden çok nitelikli emeğini kullanarak mal üretiminde bulunan kişi. Zanaatkar, zanaatle uğraşan kişi anlamına gelir. Zanaat ise Türkçe'de el ustalığı isteyen işler Türk Dil Kurumu. anlamıda kullanılmaktadır. Türkiye'de zanaatkar deyimi daha çok esnafla birlikte, esnaf ve zanaatkar şeklinde kullanılmaktadır. Burada esnaf, görece küçük bir sermayeyle daha çok emeğini kullanarak mal ya da hizmet üreten kişi anlamındadır. Zanaatkar deyimi ise esnafa göre daha dar kapsamlı olup, maddi ya da estetik ihtiyaçları karşılamak üzere mal üreten esnaf anlamına gelmektedir.

Kaynakça

}

zanaatkâr

zanaatçı.

zanaatkâr

Türkçe zanaatkâr kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. artificer, artisan

Yanıtlar