Zann

Sanmak, farz ve tahmin etmek. Zan ile ilgili bazı âyet mealleri şöyledir: "Onların (müşriklerin) çoğu zandan başka birşeye uymaz. Şüphesiz zan, haktan (ilimden) birşeyin yerini tutmaz" (Yunus, 10/36).

Sanmak, farz ve tahmin etmek. Zan ile ilgili bazı ayet mealleri şöyledir:

"Onların (müşriklerin) çoğu zandan başka birşeye uymaz. Şüphesiz zan, haktan (ilimden) birşeyin yerini tutmaz" (Yunus, 10/36).

"Bunlar (putlar), sizin ve atalarınızın taktığı isimlerden başka bir şey değildir. Allah onlar hakkında hiç bir delil indirmemiştir. Onlar zanna ve nefislerinin aşağı hevesine uyuyorlar" (en-Necm, 53/23).

"Ahirete inanmayanlar, meleklere dişilerin adlarını takıyorlar. Halbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Zan ise; hiç şüphesiz hakikat bakımından bir şey ifade etmez" (en-Necm, 53/2728).

Hz. Peygamber (s.a.s) bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur: "Zandan sakının. Zira şüphesiz zan sözün en yalan olanıdır. " Bu hadis-i şerifte su-i zandan sakınma vardır. Üzerinde hiçbir kötülük alameti görülmeyen bir kimseyi kötülükle töhmet altına almaya "zan" denir. Bu yersiz ve sebepsiz yere birini kötülemektir. Bu şüphesiz kötü bir zandır. Allah Teala şu ayet-i kerimede mü'minleri bundan sakındırmıştır: "Ey iman edenler, zandan çokça sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır" (el-Hucurat, 49/12).

Yasak edilen zannın içine, açıkça şüpheli yerlerde gezen kimse hakkındaki zan, dünya işlerinde yapılan zan ve Allah Teala'ya karşı duyulan hüsnü zan girmez. Ancak Uluhiyetle ve Peygamberlikle ilgili zanlar haram olan zanlara dahildir. Çünkü iman ve tasdik hususunda yakin (kesin bilgi) şarttır (Muhammed Abdülaziz el-Huli, el-Edebü'n-Nebevi, Terc. Sezai Özdemir, İstanbul 1982 218).

Allah Teala hakkında hüsn-i zan beslemek şarttır. Ebu Davud ve Müslim Cabir (r.a)'den şu hadisi rivayet etmişlerdir: Herhangi biriniz Allah Teala hakkında hüsn-i zanda bulunmaksızın ölmez. Yani Allah'ın, hakkında merhametli ve şefkatli olduğuna inanarak ölür" (et-Tac, I, 337). Bir kudsi hadis de şöyledir: "Ben kulumun, bana olan zannının yanındayım. Beni zikrettiği yerde, ben onunla beraberim..." (Müslim Tercümesi, Kitabu't-Tevbe, Bab, I, XI, 87)

Abdulbaki TURAN

 

Diğer anlamları

zann

Osmanlıca zann kelimesinin Türkçe karşılığı.
şüphe. Zannetmek, samak. Sezme.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Zann ilgili konular

 • Zann

  Sanmak, farz ve tahmin etmek. Zan ile ilgili bazı âyet mealleri şöyledir: "Onların (müşriklerin) çoğu zandan başka birşeye uymaz. Şüphesi
 • Zann-ı galib

  Zan; sanmak, sezmek, bir şeyi kesin olmaksızın bilmek, ihtimalli olarak bilmek demektir. Gâlib ise "galebe" kökünden ism-i fail olup; üstün, g
 • Wade-Giles

  Wade-Giles (``Basitleştirilmiş Çince``: 威妥玛拼音 veya 韦氏拼音; ``Geleneksel Çince``: 威妥瑪
 • Kötü şans

  Kötü Şans (özgün ad:Hard Luck) 2006 yapımlı ABD'de çekilmiş direkt piyasaya sürülmüş bir aksiyon filmidir. Mario Van Peebles'in altıncı
 • Zannı delil

  Zanna dayalı olan ve ihtimalli bulunan delil. Ulaşılmak istenen sonuca götüren kılavuza, huccet, kaynak veya kanıta "delil" denir. Bir fıkıh
 • Edebiyatın içeriği

  Edebiyatın malzemesi bir benzetmeler, eğretilemeler ve değişme-celer sistemi olan dildir. Edebiyat da, sözcüklerin kendi aralarındaki benzerlik
 • Yazım kuralları

  YAZIM (İMLA)Büyük Harfler Nerede Kullanılır? Cümle Başında Mısra (dize) Başında Özel Adların Başlarında Ses Uyumu Nedir? Ek Fiil İle S
 • Rub'-i daire

  Rub'-i daire namaz vakitlerinin hesaplanmasında, yükseklik ölçülmesinde ve bazı trigonometrik hesapların yapılmasında kullanılan el aleti. G
 • Beverly Hills Ninja

  Beverly Hills Ninja 1997 yapımlı komedi filmi. Dennis Dugan'in yönetmenliğinde bir film.