ZAPT ETMEK (türkçe) anlamı
1. zorla almak
2. yazıya geçirmek.tutmak
3. hatırında tutmak.bir şeyi güç kullanarak önlemek.
ZAPT ETMEK (türkçe) ingilizcesi
1. a) to hold sth back
2. to choke sth back
3. to restrain
4. to dam
5. to suppress
6. to subdue b) to seize c) to conquer
7. to capture,
ZAPT ETMEK (türkçe) fransızcası
1. maîtriser
2. prendre
ZAPT ETMEK (türkçe) almancası
1. v. erobern
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Disiplin

Disiplin Alm. Disziplin, Zucht (f), Fr. Discipline (f), İng. Discipline. Kanunlara ve kurallara uyma, görevini aldığı ve yaptığı işi nizam intizam içinde istenildiği gibi yapma. Disiplin Latince; öğretmek, terbiye etmek demek olan “discipulus” kelimesinden gelmiştir. Önceleri ...

Albayrak Gazetesi

Albayrak Gazetesi 1913 yılının Mart ayında Erzurum’da yayın hayatına başlamış bir gazetedir.

I. Devlet Giray

I. Devlet Giray Han 1512— Bahçesaray 1577. 1551 ila 1577 yılları arasında hanlık yaptı. Devlet Giray döneminde Kırım Hanlığı Osmanlı ile birlikte yükseliş devrini yaşadı. Temel siyasetini Moskova merkezli bir gelişme politikası izleyen Rusların Karadeniz'e inmelerine karşı ...