Zaptiye

Kısaca: Zaptiye yurt içinde genel düzen ve güveni korumakla görevli askerî teşkilâta eskiden verilen ad. Yurt içinde genel düzen ve güveni korumakla görevli askerî teşkilâta eskiden verilen ad. ...devamı ☟

Zaptiye yurt içinde genel düzen ve güveni korumakla görevli askeri teşkilata eskiden verilen ad. Yurt içinde genel düzen ve güveni korumakla görevli askeri teşkilata eskiden verilen ad. Osmanlı Devletinde 19. yüzyılın sonlarına kadar İstanbul’da zabıta işleri Yeniçeri Ağalarıyla, Kaptanpaşalar, Bostancıbaşılar, diğer yerlerde Beylerbeyiler, Sancakbeyleri tarafından görülürdü. Tanzimattan sonra 1869 yılında çıkarılan Nizamname ile zaptiye teşkilatı kuruldu ve zabıta işleri bu teşekkül tarafından yerine getirildi. Seraskerliğe bağlı olan zaptiye teşkilatı bölük, tabur ve alaydan meydana gelirdi. Zamanla bu teşkilatın görevini yapacak polis ve jandarma teşkilatlarına geçildi. (bkz. Jandarma, Polis)

Ayrıca Bakınız

Osmanlı Devleti Kurumları

zaptiye


1 .
Osmanlı İmparatorluğu'nda toplum güvenliğini sağlamakla görevli askerî polis kuruluşu.
2 .
Bu kuruluştan olan er, zaptiye memuru:
"Sağında solunda birer zaptiye, dimdik duruyordu."- Ö. Seyfettin.

zaptiye

Türkçe zaptiye kelimesinin İngilizce karşılığı.
hist. 1. zaptieh, nationwide police force, gendarmerie. 2. zaptieh, policeman, gendarme.

zaptiye

osmanlı ımparatorluğu'nda toplum güvenliğini sağlamakla görevli askeri polis örgütü. bu örgütten olan er.

zaptiye

Türkçe zaptiye kelimesinin Almanca karşılığı.
die Polizei

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Pepe Salih Paşa
5 yıl önce

- ö. 26 Temmuz 1861, İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu), Türk siyasetçi. Zaptiye Müşiri Pepe Mehmed Paşa'nın büyük oğludur. Tahsilini Enderûn-i Hümayun'da...

Pepe Salih Paşa, 14 Kasım, 1813, 1855, 1861, 25 Temmuz, 26 Temmuz, Abdullah Tırtıl, Ahmet Rasim Paşa, Ali Haydar Yuluğ, Ali Kabuli Paşa
Taylan Biraderler
6 yıl önce

Sır Dosyası (1999) Cinlerle Periler (2001) Beşik Kertmesi (2002) Vaka-i Zaptiye (2002) Yıldız Tepe (2000) ^ Taylan Biraderler röportaj IMDb'de Durul Taylan...

Allah Kerim
3 yıl önce

kızı olan Ayşesin (Sezer Sezin) ile nişanlısı olan Kerim (Kenan Artun) ve Zaptiye subayı Fettah (Orhon Murat Arıburnu) arasında geçen aşk ve intikam öyküsünü...

Beldar
5 yıl önce

defterlerine yazılarak halktan tahsil ediliyordu. Tanzimat’tan sonra beldar unvanı kaldırılarak yerine “zaptiye” daha sonra “jandarma” kullanılmaya başlamıştır....

Beldar, í–ksüz maddeler (Ekim 2006), Bağlantı tanıtmak, Jandarma, Osmanlı, Osmanlı Devleti, Tanzimat, Zaptiye, Belda, VikiProje Türk tarihi
Ali Galip Pasiner
6 yıl önce

katıldı. 12 Ağustos 1909 tarihinde aynı yılın Haziran ayında lağvedilen Zaptiye Nezareti'nin yerine kurulan Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti'ne tayin edildi...

Jandarma Genel Komutanlığı
3 yıl önce

16 Şubat 1846 tarihinde Seraskerliğe bağlı Zaptiye Müşirliği kurularak eyalet ve sancaklardaki Umuru Zaptiye teşkilatları bu kurum bünyesine alınmıştır...

Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı
Hacı Naşit Paşa
6 yıl önce

çetelere karşı kullanılan efeler, Rum eşkiyalar konusunu görüşmek üzere zaptiye müfreze komutanlıklarınca toplantıya çağrılmışlar, toplantı kisvesi altında...

Hacı Naşit Paşa, 1874, 1875, 1883, 1885, 1900, 25 Eylül, 7 Haziran, 9 Eylül Üniversitesi, Abdurrahman Nurettin Paşa, Ahmet Rasim Paşa
Kör Yusuf Ziyaüddin Paşa
6 yıl önce

vermek için buyuk uğraş vermiştir. Bunun için Maden'de özel zaptiye gücü kurmuş; bu zaptiye gücünü yetiştirmiş ve bölgeyi Kürt eşkıyalardan temizlemiştir...

Kör Yusuf Ziyaüddin Paşa, Kör Yusuf Ziyaüddin Paşa