Zarf-Fiil

Kısaca: Zarf-fiil, bağ-fiil, ulaç veya gerundium; bir fiilin cümlede zarf (belirteç) görevinde kullanılan hâli. Türkçedeki üç fiilimsi grubundan biridir. Fiil kök ve gövdelerine getirilen eklerle geçici olarak zarf oluştururlar.Dergi kaynağı ...devamı ☟

Zarf-fiil, bağ-fiil, ulaç veya gerundium; bir fiilin cümlede zarf (belirteç) görevinde kullanılan hali. Türkçedeki üç fiilimsi grubundan biridir. Fiil kök ve gövdelerine getirilen eklerle geçici olarak zarf oluştururlar. Çekim eki almazlar. Fiillere -esiye, -ip, -meden, -ince, -ken, -eli, -dikçe, -erek, -ir ... -mez, -diğinde, -e ... -e, -meksizin, -cesine eklerinin getirilmesiyle oluşturulurlar. Çoğunlukla yükleme yöneltilen "nasıl" ve "ne zaman" sorularının yanıtlarıdır. * Bu mülakat için ölesiye hazırlandım. * Önce eve uğrayıp, daha sonra bize gelecekmiş. * Ancak çok çalışarak başarılı olabilirsin. * Yemeğimi bitirir bitirmez gelirim. * Görüşmeyeli nasılsın? * Geçerken bizim eve mutlaka uğra. * Kağnı ite kaka ilerliyordu. * Sınavdan hemen sonra güle oynaya evine gitti. * Yorgunluktan yığılıncaya dek koştum. * Ödevin bitince parkta buluşalım. Bazı zarf-fiil eklerinden önce kip ekleri gelir: * Çocuk uçarcasına koşuyordu. (geniş zaman kipi) * Oraya kadar gitmişken teyzeni de ziyaret et. (öğrenilen geçmiş zaman kipi) Yaygın olarak kullanılan bazı zarf-fiiller kalıcı olarak zarfa dönüşürler: * veresiye, doyasıya Bazı zarf-fiiller eklendikleri fiillerle kalıplaşarak, kalıcı olarak bileşik fiil oluştururlar: * donup kalmak, sürüp gitmek

Kaynaklar

Vikipedi

zarf-fiil

Zarf olarak kullanılan fiil soyundan kelime, ulaç, durum ulacı, bağ-fiil, sıla sıygası:
"Koşarak geldi. Düşünmeden söyledi."- .

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Zarf-fiil
5 ay önce

Zarf-fiil, bağ-fiil, ulaç veya gerundium; bir fiilin cümlede zarf (belirteç) görevinde kullanılan hâli. Türkçedeki üç fiilimsi grubundan biridir. Fiillere...

Fiil soylu kelime
5 ay önce

İsim-fiil (mastar), Sıfat-fiil (ortaç), Zarf-fiil (ulaç). Dün gece birkaç saat televizyon izledim. (fiil) Sana bir şey sormak istiyorum. (fiil) Sana...

Fiilimsi
5 ay önce

isim-fiil (mastar), sıfat-fiil (ortaç) ve zarf-fiil (ulaç) olmak üzere üç fiilimsi türü vardır. Bunların ortak özellikleri şöyle sıralanabilir: Fiil, anlamını...

Zarf (dilbilgisi)
5 ay önce

Zarf veya belirteç; bir fiilin, fiilimsinin, sıfatın veya başka bir zarfın anlamını yer, zaman, durum ve miktar bakımından niteler. Zarflar, fiile yöneltilen...

Fiil
5 ay önce

veya zarf görevinde kullanılan hâlleridir: Yarın bize uğramanı istiyorum. (isim-fiil) Ağlayan çocuğu bir külah dondurma ile teselli etti. (sıfat-fiil) Birden...

Türkçe'de fiil, Birleşik Zamanlı Fiiller, Taslak şablonları, Taslak madde
Birleşik Fiil
5 ay önce

şişirmek İki ayrı fiilin belirli biçim kalıpları içinde bir araya gelip kaynaşmasından oluşan birleşik fiilleridir. Esas fiil genellikle zarf-fiil (-ip) yapısındadır...

Ek fiil
5 ay önce

koşaç) Basit zamanlı fiillere eklenerek birleşik zamanlı fiil yapmak (-dir hariç). -di, -dir ve -miş ek-fiilleri isim, sıfat, zarf gibi isim soylu sözcüklere...

Fiil çekim ekleri, Türkçe, Çekim ekleri
Birleşik cümle
3 yıl önce

adam / şu muydu? (sıfat-fiil) Havaların ısınması / tatilcileri sevindirdi. (isim-fiil) Döndüğünü duyunca / hemen geldim. (zarf-fiil) Fiilimsiler, cümlede...