Zarf T��Mleci

zarf-fiil

Zarf-fiil, bağ-fiil, ulaç veya gerundium; bir fiilin cümlede zarf (belirteç) görevinde kullanılan hâli. Türkçedeki üç fiilimsi grubundan biridir. Fiil kök ve gövdelerine getirilen eklerle geçici olarak zarf oluştururlar.Dergi kaynağı

İnce zarlarda girişim

İnce zarlarda girişim, ince zara düşürülen ışığın, yansıma ve kırılma olaylarına uğrayarak, girişim olayını meydana getirmesidir. Gözlemci bu saydam ince zarı girişim olayı nedeniyle karanlık veya aydınlık görür.

Zarf (dil bilgisi)

Zarf (anlam ayrım)

Zarf, şu anlamlara gelebilir:

Zarf (dilbilgisi)

Yarın gideceğiz.

Zarf

Zarf içinde muhafaza ettiği maddenin dışardan görülmesini ve dışarıya sızmasını önleyen, kullanma maksadına göre şekillendirilmiş kılıf veya kab.

Zarflar

Zarf veya belirteç; bir fiilin, fiilimsinin, sıfatın veya başka bir zarfın anlamını yer, zaman, durum ve miktar bakımından niteleyen sözcük. Zarflar, fiile yöneltilen neden, ne zaman, nereye, ne kadar ve nasıl sorularının cevaplarını oluşturur.

kulak

Kulak (auris), işitme işlevini gören ve denge organını içinde bulunduran anatomik yapıdır. Başın iki yanında bulunan işitme ve denge organı. İki gözle görme derinlik hissini verdiği gibi, iki kulakla işitme seslerin yön tayininde önemlidir. Kulak, bir diz...

T (anlam ayrımı)

;T* T - Latin alfabesinde harf* T - Hücre ismi* T - cetvel* T - DNA'daki nükleik asitlerin bazlarından Timin'in sembolü* T - manyetik akı yoğunluğu birimi Tesla'nın sembolü* T - Trityum'un simgesi* T - T Tauri yıldızları, değişken yıldızlar sınıfıdır.

Belirteç

Zarflar veya belirteçler, bir fiilimsinin, fiilin, sıfatın veya başka bir zarfın anlamını yer, yön, zaman, ölçü, nicelik, soru bakımından belirten, sınırlayan ve etkileyen kelimelerdir. ''Aşağı, yukarı, nazikçe, çok, az, fevkalâde, en, ileri, geri, şimdi,...